Recorrido tradicional en una edición del Rally que rinde homenaje a una marca que cumple 100 años de existencia 

Inspiración centenaria en la imagen del Rally Barcelona-Sitges 2019 El Rally Internacional de Coches de Época Barcelona-Sitges ya tiene ultimados los principales detalles de su edición número 61, que tendrá lugar los días 16 a 18 de marzo de 2019.

Con motivo de la celebración de los 100 años de Citroën se ha elegido un Tipo A, primer automóvil fabricado por la firma de los dos chevrones, como inspiración para el diseño del cartel oficial de la prueba. Una unidad perfectamente restaurada de este modelo podrá verse en la exposición de coches de época del C.C. L'illa Diagonal (del 25 de febrero al 16 de marzo) y será la encargada de abrir el Rally este año.

El sábado 16 se realizarán las verificaciones técnicas, previas a la celebración del Rally al día siguiente.

Los participantes se concentrarán en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona el domingo 15 de marzo por la mañana y saldrán en dirección a Sitges a las 10:30.

El itinerario les llevará desde la Ciudad Condal (Plaza Sant Jaume – Ferran – Rambles – Plaza Catalunya – Ronda Universitat – Ronda Sant Antoni – Sepúlveda – Paral·lel – Plaza Espanya – Gran Via – Badal – Constitució), hacia L’Hospitalet de Llobregat (Santa Eulàlia – Enric Prat de la Riba – Barcelona), Cornellà de Llobregat (Carretera de L’Hospitalet – Av. de la Fama – Tirso de Molina – Av. Baix Llobregat – Enlace con la C-245), Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, enlace con la C-246, Costas del Garraf y llegada al Port de Sitges-Aiguadolç, aproximadamente a las 12:00. Tras un breve descanso, se reiniciará la marcha hacia el centro de Sitges (Av. Port d’Aiguadolç – Emerencià Roig i Raventós – Av. Balmins – Port Alegre – Rafael Llopart – Jesús – Cap de la Vila – Parellades – Marquès de Montroig – Plaza Indústria – 1 de Maig – Passeig de la Ribera hacia Hotel Calipolis – Vuelta por el paseo de tierra) hasta llegar a La Fragata.

Los coches se expondrán en el parque cerrado hasta las 17:30 aproximadamente

--

Recorregut tradicional en una edició del Ral·li que ret homenatge a una marca que compleix 100 anys d'existència

Inspiració centenària en la imatge del Ral·li Barcelona-Sitges 2019

El Ral·li Internacional de Cotxes d'Època Barcelona-Sitges ja té enllestits els principals detalls de la seva edició número 61, que tindrà lloc els dies 16 a 18 de març de el 2019.

Amb motiu de la celebració dels 100 anys de Citroën s'ha triat un Type A, primer automòbil fabricat per la firma dels dos chevrons, com a inspiració per al disseny del cartell oficial de la prova. Una unitat perfectament restaurada d'aquest model es podrà veure a l'exposició de cotxes d'època del C.C. L'illa Diagonal (del 25 de febrer al 16 de març) i serà l'encarregada d'obrir el Ral·li enguany.

Dissabte 16 es realitzaran les verificacions tècniques prèvies a la celebració del Ral·li l'endemà.

Els participants es concentraran a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona diumenge 17 de març al matí i sortiran en direcció a Sitges a les 10.30.

L'itinerari els portarà des de la Ciutat Comtal (Plaça Sant Jaume - Ferran - Rambles - Plaça Catalunya - Ronda Universitat - Ronda Sant Antoni - Sepúlveda - Paral·lel - Plaça Espanya - Gran Via - Badal - Constitució), cap a l'Hospitalet de Llobregat (Santa Eulàlia - Enric Prat de la Riba - Barcelona), Cornellà de Llobregat (Carretera de l'Hospitalet - Av. de la Fama - Tirso de Molina - Av. Baix Llobregat - Enllaç amb la C-245), Sant Boi de Llobregat , Viladecans, Gavà, Castelldefels, enllaç amb la C-246, Costes del Garraf i arribada al Port de Sitges-Aiguadolç, aproximadament a les 12.00 h. Després d'un breu descans, es reiniciarà la marxa cap el centre de Sitges (Av. Port d'Aiguadolç - Emerencià Roig i Raventós - Av. Balmins - Port Alegre - Rafael Llopart - Jesús - Cap de la Vila - Parellades - Marquès de Montroig - Plaça Indústria - 1 de Maig - Passeig de la Ribera cap a Hotel Calipolis - Volta pel passeig de terra) fins arribar a La Fragata.

Els cotxes s'exposaran al parc tancat fins a les 17.30 h aproximadament.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es