Todo listo para una nueva edición del ‘Clàssic dels Volcans’  Con base en Olot, la 15 edición del Clàssic dels Volcans, interesante y a la vez entrañable rally de regularidad para coches clásicos en carretera abierta, ya está a punto. A los mandos de su nuevo organizador Cerdanya Racing Club Esportiu, y la colaboración de V-Line Org., esta popular prueba ya tiene cerrados todos los detalles para brindar a sus participantes y aficionados un rally con un itinerario de calidad, máximo prestigio y disfrute, todo ello en uno de los mejores enclaves para la conducción como son las carreteras de la Garrotxa.

Aunque la lista de inscritos no se cerrará hasta el 17 de septiembre, el alto nivel y categoría de los equipos y mecánicas hasta la fecha inscritos demuestra por qué este es uno de los rallyes más populares. Por el momento se podrán ver pilotos como Sergi Juvanteny-Robert Armengol (Nissan-Datsun 280 ZX, 1980), David Garrigolas-Albert Fábrega (Volkswagen Golf GTI, 1987), Juan Pedro García-Sergi Giralt (Autobianchi A112, 1984), Francesc y Joaquim Segú (Volkswagen Golf GTI, 1989), Xavi Ribas-Toni Moragas (Alfa Romeo Sprint Q.V, 1988), José López-Víctor Pascual (Simca 1000, 1968), entre otros, que conformarán sin duda el plantel de vehículos más espectaculares y esperados por todos.

La calidad de los tramos de la zona por donde se disputa el rally, únicas para descubrir y disfrutar de preciosos espacios y paisajes, y la gran aceptación de esta prueba en todas sus ediciones pasadas, son parte de los muchos alicientes que han contribuido a que con los años esta prueba tome más protagonismo e importancia, con la previsión de una edición 2019 extraordinaria, garantía de un gran futuro que sigue contando con la colaboración del MAG. De igual modo, el apoyo del ayuntamiento de Olot y de la propia comarca de la Garrotxa, que se ha volcado para ofrecer a todos la hospitalidad necesaria en todas las actividades que se lleven a cabo durante el rally, son la mejor noticia para la prueba.

Otra de las novedades de esta decimoquinta edición, será que la prueba finalizará delante de l’Ajuntament d’Olot, donde los vehículos permanecerán expuestos durante 30 minutos, justo antes de dirigirse a la cena de final de rally y Entrega de Trofeos en el Restaurant Can Xel

El XV Clàssic dels Volcans será la segunda prueba puntuable, de las tres de que consta el calendario, del 1er Critèrium Regularitat Pirineus Catalans, trofeo para coches fabricados hasta el 31-12-1991. Este criterium lo componen, además del Clàssic dels Volcans, el Boucle du Vallespir-Roussillon, ya disputado, y el Clàssic Comtat de Cerdanya, prueba también organizada por Cerdanya Racing que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en Alp, Cerdanya. Como en cada una de las las pruebas del 1er Critèrium Regularitat Pirineus Catalans, Iteria será la compañía encargada del cronometraje.

El XV Clàssic dels Volcans se desarrollará de la siguiente manera:

Sábado, 21 de septiembre de 2019
07:30h        Verificaciones administrativas y técnicas (Torre Malagarriga, Alberg Olot)
08:00h        Entrada de vehículos al parque cerrado (Passeig Barcelona, Olot)
08:30h        Desayuno de Payés (Torre Malagarriga, Alberg Olot)
10:15h        Briefing y entrega de carnets de ruta-GPS (Torre Malagarriga)
11:00h        Salida del XV Clàssic del Volcans (Torre Malagarriga, Alberg Olot)
20:30h        Llegada del XV Clàssic del Volcans (Olot)
21:30h        Cena final y entrega de trofeos (Restaurant Can Xel, Santa Pau)

--------

Tot llest per a una nova edició del ‘Clàssic dels Volcans’ 

• 21 de setembre a Olot

Olot, 28 d'agost de 2019.– Amb base en Olot, la 15ena edició del Clàssic dels Volcans, interessant i alhora entranyable ral·li de regularitat per a cotxes clàssics en carretera oberta, ja està a punt. Als comandaments del seu nou organitzador, Cerdanya Racing Club Esportiu i la col·laboració de V-Line Org., aquesta popular prova ja té tancats tots els detalls per a brindar als seus participants i afeccionats un ral·li amb un itinerari de qualitat, màxim prestigi i gaudi, tot això en un dels millors enclavaments per a la conducció com són les carreteres de la Garrotxa.

Encara que la llista d'inscrits no es tancarà fins el 17 de setembre, l'alt nivell i categoria dels equips i mecàniques fins avui inscrits demostra per què aquest és un dels ral·lis més populars. De moment es podran veure pilots com Sergi Juvanteny-Robert Armengol (Nissan-Datsun 280 ZX, 1980), David Garrigolas-Albert Fábrega (Volkswagen Golf GTI, 1987), Juan Pedro García-Sergi Giralt (Autobianchi A112, 1984), Francesc Segú-Joaquim Segú (Volkswagen Golf GTI, 1989), Xavi Ribas-Toni Moragas (Alfa Romeo Sprint Q.V, 1988), José López-Víctor Pascual (Simca 1000, 1968), entre d’altres, que conformaran sens dubte el planter de vehicles més espectaculars i esperats per tots.

La qualitat dels trams de la zona per on es disputa el ral·li, úniques per a descobrir i gaudir de preciosos espais i paisatges, i la gran acceptació d'aquesta prova en totes les seves edicions passades, són part dels molts al·licients que han contribuït al fet que amb els anys aquesta prova prengui més protagonisme i importància, amb la previsió d'una edició 2019 extraordinària, garantia d'un gran futur que continua comptant amb la col·laboració del MAG. D'igual manera, el suport de l'ajuntament d'Olot i de la pròpia comarca de la Garrotxa, que s'ha bolcat per a oferir a tots l'hospitalitat necessària en totes les activitats que es duguin a terme durant el ral·li, són la millor notícia per a la prova.

Una altra de les novetats d'aquesta quinzena edició, serà que la prova finalitzarà davant de l’Ajuntament d’Olot, on els vehicles romandran exposats durant 30 minuts, just abans de dirigir-se al sopar de final de ral·li i lliurament de Trofeus en el Restaurant Ca Xel.

El XV Clàssic dels Volcans serà la segona prova puntuable, de les tres de què consta el calendari, del 1r Critèrium Regularitat Pirineus Catalans, trofeu per a cotxes fabricats fins al 31-12-1991. Aquest criterium el componen, a més del Clàssic dels Volcans, el Boucle du Vallespir-Roussillon, ja disputat, i el Clàssic Comtat de Cerdanya, prova també organitzada per Cerdanya Racing que se celebrarà els dies 18 i 19 d'octubre a Alp, Cerdanya. Com en cadascuna de les proves del 1r Critèrium Regularitat Pirineus Catalans, Iteria serà la companyia encarregada del cronometratge.

El XV Clàssic dels Volcans es desenvoluparà de la següent manera:

Dissabte, 21 de setembre de 2019
07:30h        Verificacions administratives i tècniques (Torre Malagarriga, Alberg Olot)
08:00h        Entrada de vehicles al parc tancat (Passeig Barcelona, Olot)
08:30h        Esmorzar de Pagès (Torre Malagarriga, Alberg Olot)
10:15h        Brífing i lliurament de carnets de ruta-GPS (Torre Malagarriga)
11:00h        Sortida del XV Clàssic del Volcans (Torre Malagarriga, Alberg Olot)
20:30h        Arribada del XV Clàssic del Volcans (Olot)
21:30h        Sopar final i lliurament de trofeus (Restaurant Ca Xel, Santa Pau)

 

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es