Pilotos, coches y nieve protagonizarán el ANDORRA WINTER RALLY • 22 de diciembre: el mejor y más selectivo rally de invierno
• A seis semanas del rally, llegó la primera nevada al Coll d’Ordino
• Excelente calidad deportiva y técnica en la lista de 65 preinscritos
• Todos los participantes en “Regularity Experience”, creada por Blunik

ACA Esport, la división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, tiene cerrada la lista de 65 preinscritos del ANDORRA WINTER RALLY, el rally invernal de regularidad para coches clásicos que se disputará el domingo 22 de diciembre. El itinerario contempla tres pasadas diurnas a dos tramos (la carretera CS-240 del Coll d’Ordino, en ambos sentidos), con 6 especiales de regularidad controlada para completar un total de 56 km.

La lista de preinscritos, que ya está publicada en www.winterrallyandorra.com, la integran 65 equipos, el número máximo que puede albergar la estructura del rally. En ella están incluidos vehículos de serie y de competición construidos/homologados hasta el 31/12/1990, de 2 o 4 ruedas motrices y divididos en clases según sean de cilindrada inferior o superior a 2.000 cc. La categoría con mayor número de coches preinscritos es la J (vehículos de competición), con 39 unidades, seguida de la Hi (vehículos históricos), con 26.

Brillan en la inscripción destacados nombres de la historia de los rallyes como Mia Bardolet (Seat), Jordi Ventura (VW), Francesc Gutiérrez (Opel), Antonio Rius (Seat) y los andorranos Carles Santacreu (Opel) y Gerard de la Casa (Renault). Entre la numerosa lista de especialistas en regularidad están Carles Miró (Porsche), Gerard Gummà (Austin), David Nogareda (Porsche), Josep Maria Molas (Ford), Josep Maria Álvarez (VW), Daniel Thoreau (BMW), Andreu Vigué (Porsche) o Kim Vilatarsana (Renault), por citar algunos de los más destacados.

En cuanto a coches, la variedad convierte a la lista en excelente, con algunas máquinas realmente históricas como Lancia Stratos (Jordi Pons), Renault 5 Turbo (Gabriel Reyes), Audi Quattro (Raúl Tomás), Lancia Delta Integrale (Sam Juvanteny), VW Golf Rallye (Víctor Abillà), además de una gran cantidad de unidades Porsche, BMW, Opel, etc. Un año más, el ANDORRA WINTER RALLY contará con la presencia del equipo Seat Históricos, con el citado Mía Bardolet (Seat 1400 B) y los periodistas Enrique Trillo (Seat 1430/1600) y Jesús Bonilla (Seat 127).

Oficiará de coche 0 un destacado equipo: Ferran Font-Oriol Julià (Ford Escort Mk II). Están previstos trofeos para los tres primeros clasificados scratch (piloto-copiloto) y también para los tres primeros clasificados de cada clase. Todos los equipos que acaben el rally recibirán el ‘Trofeo Finisher’.

Todos con Regularity Experience
La novedad de esta edición es que todos los coches participantes utilizarán el sistema “Regularity Experience” (tanto las medias de regularidad como el cronometraje), innovación aportada por Blunik al mundo de la regularidad, sistema que debutó en el pasado Ral·li d’Andorra Històric. Blunik equipará a todos los equipos con el dispositivo Blunik RX y desde que se inicie el rally los equipos podrán seguir la regularidad muy fácilmente, sólo atendiendo las indicaciones que ofrezca el aparato, manteniendo así un promedio concreto a lo largo de todo el tramo con la ayuda de un led azul, indicador de que el equipo mantiene el ritmo adecuado. De este modo, todos los equipos competirán en las mismas condiciones.

La nieve ya cubre el Coll d’Ordino
El ANDORRA WINTER RALLY se disputa en carretera cerrada y con nieve asegurada en el tramo de doble sentido que se utiliza, la CS-240 del Coll d’Ordino (1.980 metros sobre el nivel del mar), ofreciendo toda su gama de dificultades en los 56 km de regularidad que se disputarán en las seis pasadas. Como en su última edición celebrada, el ANDORRA WINTER RALLY contará con la colaboración del Comú de Ordino y de Canillo y el patrocinio de Andorra Sotheby’s International Realty, empresa afiliada a la prestigiosa marca Sotheby's International Realty® y dedicada a la compraventa de propiedades en el País de los Pirineos.

Programa, domingo 22 de diciembre de 2019
08h Salida 1er participante, 1ª sección
       3 tramos cronometrados
11h Llegada 1er participante, 1ª sección
12h Salida 1er participante, 2ª sección
       3 tramos cronometrados
15h Llegada 1er participante, 2ª sección, final rally
17h Publicación de resultados y reparto de premios

Todas las salidas y llegadas tendrán lugar en el aparcamiento Camp de la Tenada, de Ordino. La publicación de resultados y reparto de premios tendrán como marco la sala La Buna, de Ordino, sede de la oficina de Carrera.

 

Pilots, cotxes i neu protagonitzaran l'ANDORRA WINTER RALLY

• 22 de desembre: el millor i més selectiu ral·li d'hivern
• A sis setmanes del ral·li, ha arribat la primera nevada al Coll d’Ordino
• Excel·lent qualitat esportiva i tècnica en la llista de 65 preinscrits
• Tots els participants ho faran en “Regularity Experience”, creada per Blunik

ACA Esport, la divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, té tancada la llista de 65 preinscrits de l'ANDORRA WINTER RALLY, el ral·li hivernal de regularitat per a cotxes clàssics que es disputarà el 22 de desembre. L'itinerari contempla tres passades diürnes sobre dos trams (la carretera CS-240 del Coll d’Ordino, en els dos sentits), amb 6 especials de regularitat controlada per a completar un total de 56 km.

La llista de preinscrits, que ja està publicada a www.winterrallyandorra.com, la integren 65 equips, el número màxim que pot acollir l'estructura del ral·li. Inclou vehicles de sèrie i de competició construïts/homologats fins al 31/12/1990, de 2 o 4 rodes motrius i dividits en classes segons siguin de cilindrada inferior o superior a 2.000 cc. La categoria amb major nombre de preinscripcions és la J (vehicles de competició), amb 39 unitats, seguida de la Hi (vehicles històrics), amb 26.

En la inscripció hi ha destacats noms de la història dels ral·lis com per exemple Mia Bardolet (Seat), Jordi Ventura (VW), Francesc Gutiérrez (Opel), Antonio Rius (Seat) i els andorrans Carles Santacreu (Opel) i Gerard de la Casa (Renault). Entre la nombrosa llista d'especialistes en regularitat hi ha Carles Miró (Porsche), Gerard Gummà (Austin), David Nogareda (Porsche), Josep Maria Molas (Ford), Josep Maria Álvarez (VW), Daniel Thoreau (BMW), Andreu Vigué (Porsche) o Kim Vilatarsana (Renault), per citar alguns dels més representatius.

Quant a cotxes, la varietat converteix la llista en excel·lent, amb algunes màquines realment històriques com ho són els Lancia Stratos (Jordi Pons), Renault 5 Turbo (Gabriel Reyes), Audi Quattro (Raúl Tomás), Lancia Delta Integrale (Sam Juvanteny), VW Golf Rallye (Víctor Abillà), a més d'una gran quantitat d'unitats Porsche, BMW, Opel, etc. Un any més, l'ANDORRA WINTER RALLY comptarà amb la presència de l'equip Seat Històrics, amb l’esmentat Mia Bardolet (Seat 1400 B) i els periodistes Enrique Trillo (Seat 1430/1600) i Jesús Bonilla (Seat 127).

Oficiarà de cotxe 0 un destacat equip: Ferran Font-Oriol Julià (Ford Escort Mk II). Hi ha previstos trofeus per als tres primers classificats absoluts (pilot-copilot) i també per als tres primers classificats de cada classe. Tots els equips que acabin el ral·li rebran el ‘Trofeu Finisher’.

Tots amb Regularity Experience
La novetat d'aquesta edició és que tots els cotxes participants utilitzaran el sistema “Regularity Experience” (tant per a les mitjanes de regularitat com el cronometratge), innovació aportada per Blunik al món de la regularitat. Aquest sistema va debutar en la darrera edició del Ral·li d’Andorra Històric. Blunik instal·larà en tots els vehicles el dispositiu Blunik RX i des que s'iniciï el ral·li els equips podran seguir la regularitat molt fàcilment, només atenent les indicacions que ofereixi l'aparell, mantenint així una mitjana concreta durant tot el tram amb l'ajuda d'un llum led blau, indicador que l'equip manté el ritme adequat. D'aquesta manera, tots els equips competiran en les mateixes condicions.

La neu ja cobreix el Coll d’Ordino
L'ANDORRA WINTER RALLY es disputa en carretera tancada i amb neu assegurada en el tram de doble sentit que s'utilitza, a la CS-240 del Coll d’Ordino (1.980 metres sobre el nivell del mar), oferint tota la seva gamma de dificultats en els 56 km de regularitat que totalitzaran les sis passades. Igual com en l’última edició celebrada, l'ANDORRA WINTER RALLY comptarà amb la col·laboració del Comú d'Ordino i de Canillo i el patrocini d'Andorra Sotheby's International Realty, empresa afiliada a la prestigiosa marca Sotheby's International Realty® i dedicada a la compravenda de propietats al País dels Pirineus.

Programa, diumenge 22 de desembre de 2019

08h Sortida 1r participant, 1a secció
       3 trams cronometrats
11h Arribada 1r participant, 1a secció
12h Sortida 1r participant, 2a secció
       3 trams cronometrats
15h Arribada 1r participant, 2a secció, final ral·li
17h Publicació de resultats i repartiment de premis

Totes les sortides i arribades tindran lloc a l'aparcament Camp de la Tenada, d'Ordino. La publicació de resultats i repartiment de premis tindran com a marc la sala La Buna, d'Ordino, seu de l'oficina de Cursa.Pilotes, voitures et neige seront les protagonistes de l’ANDORRA WINTER RALLY

• 22 décembre : le meilleur rallye d’hiver et le plus sélectif
• À six semaines du rallye, la neige est arrivée au Col d’Ordino
• Excellente qualité sportive et technique dans la liste de 65 préinscrits
• Tous les participants en “Regularity Experience”, créée par Blunik

ACA Esport, la division sportive de l’Automobile Club d’Andorre, a clos la liste de 65 préinscrits de l’ANDORRA WINTER RALLY, le rallye d’hiver de régularité pour voitures classiques qui sera disputé le dimanche 22 décembre. L’itinéraire sera de trois passages diurnes de deux épreuves (la routeCS-240 du Col d’Ordino, dans les deux sens), avec 6 spéciales de régularité contrôlée pour compléter un total de 56 km.

La liste de préinscrits, publiée sur www.winterrallyandorra.com, se compose de 65 équipages, nombre maximal que la structure du rallye peut accueillir. Y sont inclus des véhicules de série et de compétition construits/homologués jusqu’au 31/12/1990, à 2 ou 4 roues motrices et divisés en classes selon leur cylindrée, inférieure ou supérieure à 2.000 cc. La catégorie contenant le plus de voitures préinscrites est la J avec 39 véhicules de compétition, suivie de la Hi, avec 26 véhicules historiques.

Dans l’inscription, soulignons certains noms de l’histoire des rallyes tels que Mia Bardolet (Seat), Jordi Ventura (VW), Francesc Gutiérrez (Opel), Antonio Rius (Seat) et les Andorrans Carles Santacreu (Opel) et Gerard de la Casa (Renault). Parmi la nombreuse liste de spécialistes en régularité : Carles Miró (Porsche), Gerard Gummà (Austin), David Nogareda (Porsche), Josep Maria Molas (Ford), Josep Maria Álvarez (VW), Daniel Thoreau (BMW), Andreu Vigué (Porsche) ou Kim Vilatarsana (Renault), pour citer quelques-uns des plus connus.

Grâce à la variété des voitures, la liste de préinscrits est excellente avec certaines machines réellement historiques comme la Lancia Stratos (Jordi Pons), la Renault 5 Turbo (Gabriel Reyes), l’Audi Quattro (Raúl Tomás), la Lancia Delta Integrale (Sam Juvanteny), la VW Golf Rallye (Víctor Abillà), en plus d’une grande quantité de Porsche, BMW, Opel, etc. Une année de plus, l’ANDORRA WINTER RALLY comptera sur la présence de l’équipe Seat Históricos, avec Mía Bardolet (Seat 1400 B) et les journalistes Enrique Trillo (Seat 1430/1600) et Jesús Bonilla (Seat 127).

La voiture 0 sera conduite par le célèbre équipage Ferran Font-Oriol Julià (Ford Escort Mk II) Des trophées sont prévus pour les trois premiers classés scratch (pilote-copilote) ainsi que pour les trois premiers classés de chaque classe. Tous les équipages qui finiront le rallye recevront le ‘Trophée Finisher’.

Tous avec le Regularity Experience
La nouveauté de cette édition est que toutes les voitures participantes seront équipées du système “Regularity Experience” (aussi bien les moyennes de régularité que le chronométrage), innovation apportée par Blunik au monde de la régularité, système qui débuta dans le dernier Ral·li d’Andorra Històric. Blunik munira tous les équipages du dispositif Blunik RX et dès le début du rallye, ils pourront suivre plus facilement la régularité en restant juste attentifs aux indications données par l’appareil et maintenir ainsi une moyenne concrète pendant toute la section à l’aide d’une led bleue indiquant que leur rythme est correct. De cette façon, tous les équipages concourront dans les mêmes conditions.

La neige couvre déjà le Col d’Ordino

L’ANDORRA WINTER RALLY sera disputée sur route fermée et avec de la neige pendant l’épreuve à double sens, la CS-240 du Col d’Ordino (1.980 mètres d’altitude), qui offrira toute sa gamme de difficultés sur les 56 km de régularité dans les six passages. Comme pour sa dernière édition, l’ANDORRA WINTER RALLY comptera sur la collaboration des Paroisses d’Ordino et de Canillo ainsi que la sponsorisation d’Andorra Sotheby’s International Realty, entreprise affiliée à la prestigieuse marque Sotheby's International Realty® et dédiée à l’achat et la vente de propriétés au Pays des Pyrénées.

Programme, dimanche 22 décembre 2019
Départ 1r participant, 1e section
           3 épreuves chronométrées 
11 h   Arrivée 1r participant, 1e section
12 h   Départ 1r participant, 2e section
          3 épreuves chronométrées 
15 h   Arrivée 1r participant, 2e section, fin rallye
17 h   Publication des résultats et remise de prix

Tous les départs et arrivées se feront sur le parking Camp de la Tenada, d'Ordino. La publication des résultats et la remise de prix auront lieu dans la salle La Buna, d’Ordino, siège du bureau de Course.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es