Cerdanya Racing ultima los detalles del XVI Clàssic dels Volcans Cerdanya Racing, en colaboración con V-Line Org., tiene prácticamente perfilados los últimos detalles del que será el XVI Clàssic dels Volcans, rally de regularidad para vehículos clásicos en carretera abierta que se disputará el día 28 de marzo de 2020, como siempre con su sede ubicada en Olot. Por segunda vez en su ya larga historia, la prueba contará con la organización de Cerdanya Racing, garantizando así un desarrollo con el estándar de este club deportivo, todo ello para asegurar el futuro de esta cita tan querida por todos los participantes.

Las inscripciones para la prueba ya están abiertas, todos los equipos que quieran participar en la misma pueden realizar su inscripción hasta el día 24 de marzo de 2020. Están admitidos a participar los coches y motos clásicos fabricados del 1 de enero de 1947 al 31 de diciembre de 1993. Información sobre inscripciones: https://www.cerdanyaracing.com/ca/classic-dels-volcans/inscripcions/

Este rally de regularidad cuenta con una gran aceptación, ya que son muchos los pilotos que, año tras año, toman parte en esta cita clásica. Todo ello en un entorno privilegiado como es el de su base, Olot, y las carreteras de la bella comarca de la Garrotxa. Este es uno de los puntos fuertes del rally, lo que permite diseñar un itinerario de gran calidad. La prueba, a una sola jornada, tendrá un total aproximado de 340 km de los que unos 190 serán de regularidad en carretera abierta, distribuidos en 12 sectores.

Cabe destacar el apoyo del ayuntamiento de Olot y la propia comarca, que se han volcado para ofrecer a todos la hospitalidad necesaria en las actividades que se lleven a cabo durante el rally. La salida (11 horas) se dará en la Torre Malagrida-Alberg Olot y la llegada (20:10 horas) en el paseo Bisbe Guillamet, de Olot.

Más control, más seguridad
Como novedad de este año, y con la voluntad de aumentar la seguridad en las pruebas de regularidad en carretera abierta, el XVI Clàssic dels Volcans incorporará el sistema ANUBE con Chrono System Classic. Además de los controles para realizar las clasificaciones con menos tiempo, este sistema dotará a todos los participantes de un GPS de seguimiento, que permite saber en todo momento donde están ubicados los vehículos.

Programa-horario, sábado 28 de marzo de 2020
07:30h        Verificaciones administrativas y técnicas (Torre Malagrida, Alberg Olot)
08:00h        Entrada de vehículos al parque cerrado (Passeig Barcelona, Olot)
08:30h        Desayuno de Payés (Torre Malagrida, Alberg Olot)
10:15h        Briefing y entrega de carnets de ruta-GPS (Torre Malagrida, Alberg Olot)
11:00h        Salida del XV Clàssic del Volcans (Torre Malagrida, Alberg Olot)
20:10h        Llegada del XV Clàssic del Volcans (Passeig Bisbe Guillamet, Olot)
21:30h        Cena final y entrega de trofeos (Restaurant Can Xel, Santa Pau)

En la pasada edición Josep Mª Vidal-Dani Robledillo (Autobianchi A112 Abarth) lograron subir al peldaño más alto del podio tras protagonizar una intensa lucha con Juan Pedro García-Sergi Giralt (Autobianchi A112 Abarth), finalizando en tercer lugar Jordi Bustins-Joan Trull (Volkswagen Golf GTI).Cerdanya Racing ultima els detalls del XVI Clàssic dels Volcans

Cerdanya Racing, en col·laboració amb V-Line Org., té pràcticament perfilats els últims detalls del que serà el XVI Clàssic dels Volcans, ral·li de regularitat per a vehicles clàssics en carretera oberta que es disputarà el dia 28 de març de 2020, com sempre amb la seva seu situada a Olot. Per segona vegada en la seva ja llarga història, la prova comptarà amb l'organització de Cerdanya Racing, garantint així un desenvolupament amb l'estàndard d'aquest club esportiu, tot això per a assegurar el futur d'aquesta cita tan valorada per tots els participants.

Les inscripcions per a la prova ja estan obertes, tots els equips que vulguin participar en la mateixa poden realitzar la seva inscripció fins el dia 24 de març de 2020. Estan admesos a participar els cotxes i motos clàssics fabricats de l'1 de gener de 1947 al 31 de desembre de 1993. Informació sobre inscripcions: https://www.cerdanyaracing.com/ca/classic-dels-volcans/inscripcions/

Aquest ral·li de regularitat compta amb una gran acceptació, ja que són molts els pilots que, any rere any, prenen part en aquesta cita clàssica. Tot això en un entorn privilegiat com és el de la seva base, Olot, i les carreteres de la bonica comarca de la Garrotxa. Aquest és un dels punts forts del ral·li, la qual cosa permet dissenyar un itinerari de gran qualitat. La prova, a una sola jornada, tindrà un total aproximat de 340 km dels quals uns 190 seran de regularitat en carretera oberta, distribuïts en 12 sectors.

Cal destacar el suport de l'ajuntament d'Olot i de la pròpia comarca, que s'han bolcat per a oferir a tots l'hospitalitat necessària en les activitats que es duguin a terme durant el ral·li. La sortida (11 hores) tindrà lloc a la Torre Malagrida-Alberg Olot i l'arribada (20.10 hores) al passeig Bisbe Guillamet, d'Olot.

Més control, més seguretat
Com a novetat d'enguany, i amb la voluntat d'augmentar la seguretat en les proves de regularitat en carretera oberta, el XVI Clàssic dels Volcans incorporarà el sistema ANUBE amb Chrono System Classic. A més dels controls per a realitzar les classificacions amb menys temps, aquest sistema dotarà a tots els participants d'un GPS de seguiment, que permet saber en tot moment on estan situats els vehicles.

Programa-horari, dissabte 28 de març de 2020
07:30h        Verificacions administratives i tècniques (Torre Malagrida, Alberg Olot)
08:00h        Entrada de vehicles al parc tancat (Passeig Barcelona, Olot)
08:30h        Esmorzar de pagès (Torre Malagrida, Alberg Olot)
10:15h        Brífing i lliurament de carnets de ruta-GPS (Torre Malagrida, Alberg Olot)
11:00h        Sortida del XV Clàssic del Volcans (Torre Malagrida, Alberg Olot)
20:10h        Arribada del XV Clàssic del Volcans (Passeig Bisbe Guillamet, Olot)
21:30h        Sopar final i lliurament de trofeus (Restaurant Can Xel, Santa Pau)

En la passada edició, Josep Maria Vidal-Dani Robledillo (Autobianchi A112 Abarth) van aconseguir pujar a l'esglaó més alt del podi després de protagonitzar una intensa lluita amb Juan Pedro García-Sergi Giralt (Autobianchi A112 Abarth), finalitzant en tercer lloc Jordi Bustins-Joan Trull (Volkswagen Golf GTI).

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es