19 i 20 de juny a la carretera CS520 d’Arinsal a Comallemple 

La Pujada Arinsal ja té definit el seu programa-horari • 19 i 20 de juny a la carretera CS520 d’Arinsal a Comallemple

La Pujada Arinsal, prova que organitza l’Automòbil Club d’Andorra i que es disputarà els dies 19 i 20 de juny, ja té definit el programa i l’horari amb què se centrarà el cap de setmana andorrà de velocitat, dos dies intensos en els quals l’espectacle es combinarà amb el gaudi de la natura del país. La prova serà puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió.

Després dels darrers canvis en les proves de muntanya del veí país, la Pujada Arinsal serà la segona cursa del campionat francès per al que puntua. El certamen s’iniciarà el cap de setmana anterior (12-13 de juny) a Super Lioran-Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes), de manera que arribarà a Andorra amb els primers favorits ja definits. Després d’Arinsal (19-20 de juny) el campionat es desplaçarà fins a La Pommeraye (Maugues-sur-Loire), els dies 26 i 27 de juny.

Aquest és el programa resumit de la cursa andorrana:

Dissabte 19 de juny
09:30 – Tancament de la carretera CS520 (d’Arinsal a Comallemple)
10:00 – Entrenaments lliures
11:30 – Entrenaments oficials 1
13:00 – Entrenaments oficials 2
15:00 – 1a cursa oficial

Diumenge 20 de juny
08:00 – Tancament de la carretera CS520
09:00 – Entrenaments lliures
10:00 – 2a cursa oficial
12:00 – 3a cursa oficial

Totes les pujades d’entrenaments i de cursa de la Pujada Arinsal 2021 es correran a la CS520 d’Arinsal a Comallemple, entre les fites 0,300 i 4,300, en total 4 km amb un desnivell mitjà del 8,9%. El parc de sortida i el village de la prova estaran situats en ple centre d’Arinsal.

El campionat de França per al que puntua la Pujada Arinsal està reservat a vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B), màquines amb una reglamentació tècnica específica. Qualsevol vehicle que no compleixi la normativa francesa podrà competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra: la ‘Sèrie Nacional’, que permetrà que monoplaces, biplaces, grans turismes, turismes o vehicles clàssics de qualsevol mena puguin participar a Arinsal amb classificacions i premis específics.

Mesures sanitàries
Tot el principat d’Andorra gaudeix d’una situació epidemiològica bona i plenament activa respecte a la contenció de la pandèmia. Les mesures que s’adoptaran al voltant de la Pujada Arinsal seran les màximes per a que pilots i espectadors visitants puguin gaudir de l’esport del motor amb seguretat personal i també de cura respecte els demés.

L'organització ha elaborat un document en el qual s'indica el protocol que han de seguir els participants espanyols i francesos per a entrar i sortir del territori andorrà. Aquest document està disponible és el següent enllaç: https://bit.ly/3y6nzha.

Informació sobre la Pujada Arinsal: www.pujadaandorra.com

----------------------------------------------------------------------------------

La Pujada Arinsal ya tiene definido su programa-horario

• 19 y 20 de junio en la carretera CS520 de Arinsal a Comallemple

Andorra la Vella, 27 de mayo de 2021.- La Pujada Arinsal, prueba que organiza el Automòbil Club d’Andorra y que se disputará los días 19 y 20 de junio, ya tiene definido el programa y el horario con que se centrará el fin de semana andorrano de velocidad, dos días intensos en los que el espectáculo se combinará con el disfrute de la naturaleza del país. La prueba será puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División.

Después de los últimos cambios en las pruebas de montaña del vecino país, la Pujada Arinsal será la segunda carrera del campeonato francés para el que puntúa. El certamen se iniciará el fin de semana anterior (12-13 de junio) en Super Lioran-Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes), de forma que llegará a Andorra con los primeros favoritos ya definidos. Después de Arinsal (19-20 de junio) el campeonato se desplazará hasta La Pommeraye (Maugues-sur-Loire), los días 26 y 27 de junio.

Este es el programa resumido de la carrera andorrana:

Sábado 19 de junio
09:30 – Cierre de la carretera CS520 (de Arinsal a Comallemple)
10:00 – Entrenamientos libres
11:30 – Entrenamientos oficiales 1
13:00 – Entrenamientos oficiales 2
15:00 – 1ª carrera oficial

Domingo 20 de junio
08:00 – Cierre de la carretera CS520
09:00 – Entrenamientos libres
10:00 – 2ª carrera oficial
12:00 – 3ª carrera oficial

Todas las subidas de entrenamientos y de carrera de la Pujada Arinsal 2021 se correrán en la CS520 de Arinsal a Comallemple, entre los hitos 0,300 y 4,300, en total 4 km con un desnivel medio del 8,9%. El parque de salida y el village de la prueba estarán situados en pleno centro de Arinsal.

El campeonato de Francia para el que puntúa la Pujada Arinsal está reservado a vehículos Sport (Serie A) y de Producción (Serie B), máquinas con una reglamentación técnica específica. Cualquier vehículo que no cumpla la normativa francesa podrá competir en una categoría creada especialmente por el Automòbil Club d’Andorra: la ‘Serie Nacional’, que permitirá que monoplazas, biplazas, grandes turismos, turismos o vehículos clásicos de cualquier tipo puedan participar en Arinsal con clasificaciones y premios específicos.

Medidas sanitarias
Todo el principado de Andorra disfruta de una situación epidemiológica buena y plenamente activa respecto a la contención de la pandemia. Las medidas que se adoptarán alrededor de la Pujada Arinsal serán las máximas para que pilotos y espectadores visitantes puedan disfrutar del deporte del motor con seguridad personal y también de respecto a los demás.

La organización ha elaborado un documento en el cual se indica el protocolo que tienen que seguir los participantes españoles y franceses para entrar y salir del territorio andorrano. Este documento está disponible es el siguiente enlace: https://bit.ly/3y6nzha.

Información sobre la Pujada Arinsal: www.pujadaandorra.com

----------------------------------------------------------------------------------

Le programme-horaire de la Course de Côte Arinsal est désormais défini

• Les 19 et 20 juin sur la route CS520 allant d’Arinsal à Comallemple

Andorre-la-Vieille, le 27 mai 2021.- La Course de Côte Arinsal, épreuve organisée par l’Automòbil Club d’Andorra et qui sera disputée les 19 et 20 juin, a déjà précisé le programme et l’horaire selon lequel se concentrera le weekend andorran de vitesse, deux journées intenses durant lesquelles le spectacle sera au rendez-vous tout en profitant de la nature du pays. L’épreuve comptabilisera pour le Championnat de France de la Montagne 2e division.

Après les derniers changements concernant les épreuves de montagne du pays voisin, la Course de Côte Arinsal sera la seconde course du championnat français pour lequel elle comptabilisera. La compétition débutera le weekend précédent (12-13 juin) à la station Super Lioran-Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes), de façon à ce qu’arrivent à Andorre les premiers favoris déjà définis. Après Arinsal (19-20 juin), le championnat se déplacera jusqu’à La Pommeraye (Maugues-sur-Loire), les 26 et 27 juin.

Voici le programme résumé de la course andorrane :

Samedi 19 juin
09h30 – Fermeture de la route CS520 (de Arinsal à Comallemple)
10h00 – Entraînements libres
11h30 – Entraînements officiels 1
13h00 – Entraînements officiels 2
15h00 – 1ère course officielle

Dimanche 20 juin
08h00 – Fermeture de la route CS520
09h00 – Entraînements libres
10h00 – 2ème course officielle
12h00 – 3ème course officielle

Toutes les montées d’entraînement et de course de la Course de Côte Arinsal 2021 seront parcourues sur la CS520 allant d’Arinsal à Comallemple, entre les jalons 0,300 et 4,300, soit un total de 4 km avec un dénivelé d’une moyenne de 8,9%. Le parc de départ et le village de l’épreuve seront situés en plein centre d’Arinsal.

Le championnat de France pour lequel la Course de Côte Arinsal comptabilise est réservé aux véhicules Sport (Série A) et Production (Série B), des bolides avec une règlementation technique spécifique. Tout véhicule n’étant pas assujetti à la règlementation française pourra concourir sous une catégorie spécialement créée par l’Automòbil Club d’Andorra : la « Série Nationale », laquelle permettra aux monoplaces, biplaces et véhicules grand tourisme, tourisme ou classiques en tout genre de participer à Arinsal avec des classements et prix spécifiques.

Mesures sanitaires
Toute la principauté d’Andorre bénéficie d’une bonne situation épidémiologique et est pleinement active en termes de freinage de la pandémie. Les mesures qui seront adoptées autour de la Course de Côte Arinsal seront maximales pour que les pilotes et les spectateurs en visite puissent profiter du sport mécanique en toute sécurité aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres.

L’organisation a élaboré un document dans lequel est indiqué le protocole que doivent suivre les participants espagnols et français pour entrer et sortir du territoire andorran. Ce document est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/3y6nzha.

Informations sur la Course de Côte Arinsal: www.pujadaandorra.com

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es