Pujada Arinsal, una competición con futuro La sensación general es la de haber vivido una gran carrera. 

Tras la disputa de la Pujada Arinsal el balance que de la carrera hace todo el colectivo de pilotos, equipos, estamentos federativos y la propia organización no puede ser más que satisfactorio. Cuando todos los pilotos del campeonato francés están preparados para disputar su segunda cita de la temporada, este mismo fin de semana en La Pommeraye (a 40 km de Angers, noroeste de Francia), el sentir general sobre la pasada competición andorrana es excelente en todos los sentidos, confirmando de este modo que la prueba apunta a un interesante futuro, en lo más alto de las carreras de velocidad en montaña.

El piloto francés Kevin Petit, al volante de una Norma M20 FC con motor BMW 4.0, logró la primera victoria absoluta de su palmarés y con ella se erige como el principal favorito de una temporada 2021 que prosigue sin pausa. Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo) y Dimitri Pereira (Norma M20 FC) acompañaron al triunfador en el podio final. En cuanto a la Categoría 2, victoria importante para el piloto local Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) por delante de Stéphane Garcia (Peugeot 308 Racing Cup) y Geoffroy Bouhin (Seat Leon Supercopa).

Kevin Petit, de 24 años, manifiesta que el coche anduvo genial y lo pasé realmente bien, incluso en esas condiciones tan difíciles, ¡aprendí muchas cosas el fin de semana de Andorra! También quisiera brindar un gran aplauso a toda la organización del Automòbil Club d’Andorra, hizo un trabajo increíble, sin olvidar por supuesto a todos los controles, voluntarios y equipos médicos que, como nosotros, tuvieron que aguantar las duras condiciones climáticas y que sin embargo solo mostraban grandes sonrisas en cada uno de los descensos que hacíamos... ¡Gracias a todos y felicidades!”.

El Automòbil Club d’Andorra, organizador de la Pujada Arinsal, hace un balance muy positivo de esta edición 2021, tercera que se disputa en el técnico trazado a la estación Vallnord Pal-Arinsal. La carrera ha sido la primera que se ha celebrado bajo responsabilidad del nuevo presidente del ACA, Enric Tarrado, y de su comisión deportiva ACA Esport que preside Denis Marot.

Toti Sasplugas, secretario general del Automòbil Club d’Andorra, confirma las buenas sensaciones globales de la organización: “Aunque las condiciones impuestas por la climatología nos pusieron a prueba a todos, las caras en el reparto de premios hablaban por si solas: la carrera había sido un éxito. La Pujada Arinsal tiene mucho futuro y el objetivo que nos habíamos marcado de superar con buena nota un nuevo escalón está plenamente conseguido. Queremos volver a la primera categoría internacional y en esto estamos, siempre con la mirada puesta en ser puntuables en 2023 para el Campeonato de Francia absoluto”.

Tras la Pujada Arinsal, el Automòbil Club d’Andorra está preparando su próxima cita automovilística: la 50 edición del Ral·li d’Andorra Històric, prueba que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre y que vivirá una emotiva edición.

Para descargar imágenes de la Pujada Arinsal 2021:
https://vimeo.com/alcafilms/download/565057174/31deefd491
Contraseña: alcafilms

----------------------------

Pujada Arinsal, una competició amb futur

• La sensació general és la d'haver viscut una gran cursa

Andorra la Vella, 23 de juny de 2021.- Després de la disputa de la Pujada Arinsal el balanç que de la cursa en fa tot el col·lectiu de pilots, equips, estaments federatius i la pròpia organització no pot ser més que satisfactori. Quan tots els pilots del campionat francès estan preparats per a disputar la seva segona cita de la temporada, aquest mateix cap de setmana a La Pommeraye (a 40 km d'Angers, nord-oest de França), el sentir general sobre la passada competició andorrana és excel·lent en tots els sentits, confirmant d'aquesta manera que la prova apunta a un interessant futur, en el lloc més alt de les curses de velocitat en muntanya.

El pilot francès Kevin Petit, al volant d'una Norma M20 FC amb motor BMW 4.0, va aconseguir a Andorra la primera victòria absoluta del seu palmarès i amb ella s'erigeix com el principal favorit d'una temporada 2021 que segueix endavant, sense pausa. Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo) i Dimitri Pereira (Norma M20 FC) van acompanyar al triomfador en el podi final. Quant a la Categoria 2, victòria important per al pilot local Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) per davant de Stéphane Garcia (Peugeot 308 Racing Cup) i Geoffroy Bouhin (Seat Leon Supercopa).

Kevin Petit, de 24 anys, comenta que “el cotxe va funcionar genial i m’ho vaig passar realment bé, fins i tot en aquestes condicions tan difícils; vaig aprendre moltes coses el cap de setmana d'Andorra! També voldria oferir un gran aplaudiment a tota l'organització de l’Automòbil Club d’Andorra, van fer un treball increïble, sense oblidar per descomptat a tots els controls, voluntaris i equips mèdics que, com nosaltres, van haver d'aguantar les dures condicions climàtiques i no obstant això sempre mostraven el millor dels somriures en cada un dels descensos que fèiem... Gràcies a tots i felicitats!”.

L’Automòbil Club d’Andorra, organitzador de la Pujada Arinsal, fa un balanç molt positiu d'aquesta edició 2021, tercera que es disputa en aquest tècnic traçat a l'estació Vallnord Pal-Arinsal. La cursa ha estat la primera que s'ha celebrat sota responsabilitat del nou president de l’ACA, Enric Tarrado, i de la seva comissió esportiva ACA Esport que presideix Denis Marot.

Toti Sasplugas, secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, confirma les bones sensacions globals de l'organització: “Encara que les condicions imposades per la climatologia ens van posar a prova a tots, les cares en el repartiment de premis parlaven per elles mateixes: la cursa havia estat un èxit. La Pujada Arinsal té molt futur i l'objectiu que ens havíem marcat de superar amb bona nota un nou graó està plenament aconseguit. Volem tornar a la primera categoria internacional i en això estem, sempre amb la mirada posada en poder ser puntuables l’any 2023 per al Campionat de França absolut”.

Després de la Pujada Arinsal, l’Automòbil Club d’Andorra està preparant la seva pròxima cita automobilística: la 50 edició del Ral·li d’Andorra Històric, prova que se celebrarà els dies 18 i 19 de setembre i que viurà una emotiva edició.

Per a descarregar imatges de la Pujada Arinsal 2021:
https://vimeo.com/alcafilms/download/565057174/31deefd491
Contrasenya: alcafilms

----------------------------

La Course de Côte Arinsal, une compétition tournée vers l’avenir

• L’impression générale est celle d’avoir vécu une grande course

Andorre-la-Vieille, le 23 juin 2021.- Après la dispute de la Course de Côte Arinsal, le bilan que fait l’ensemble des pilotes, des équipes, des fédérations et l’organisation même ne peut être plus satisfaisant. Quand tous les pilotes du championnat français sont prêts à disputer le deuxième rendez-vous de la saison, ce week-end à La Pommeraye (à 40km d’Angers, au Nord-Ouest de la France), le ressenti concernant la dernière compétition andorrane est excellent dans tous les sens du terme, confirmant ainsi que l’épreuve vise un avenir intéressant, dans les sphères les plus hautes des courses de vitesse de montagne.

Le pilote français Kevin Petit, au volant d’une Norma M20 FC avec un moteur BMW 4.0, a remporté la première victoire absolue de son palmarès et s’érige grâce à celle-ci comme le principal favori d’une saison 2021 qu’il poursuit sans repos. Jérôme Jacquot (Speed Car GTR Evo) et Dimitri Pereira (Norma M20 FC) ont accompagné le vainqueur sur le podium final. Concernant la Catégorie 2, victoire importante pour le pilote local Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) devant Stéphane Garcia (Peugeot 308 Racing Cup) et Geoffroy Bouhin (Seat Leon Supercopa).

Kevin Petit, âgé de 24 ans, confie que “la voiture a très bien roulé et je me suis bien amusé, même avec ces conditions si difficiles, j’ai beaucoup appris pendant le week-end en Andorre ! Je voudrais également dire un grand bravo à toute l’organisation de l’Automòbil Club d’Andorra, qui a fait un travail incroyable, sans oublier évidemment tous les contrôleurs, volontaires et équipes médicales qui, comme nous, ont dû faire face aux difficiles conditions météorologiques mais qui cependant n’ont montré que de grands sourires à chaque descente que nous faisions... Merci à tous et félicitations !

L’Automòbil Club d’Andorra, l’organisateur de la Course de Côte Arinsal, fait un bilan très positif de cette édition 2021, la troisième à être disputée sur ce tracé technique allant à la station de Vallnord Pal-Arinsal. La course a été la première à être organisée sous la responsabilité du nouveau président de l’ACA, Enric Tarrado, et de sa commission Sportive ACA Esport présidée par Denis Marot.

Toti Sasplugas, secrétaire général de l’Automòbil Club d’Andorra confirme les bonnes impressions générales de l’organisation : « Malgré que les conditions imposées par la météo nous aient tous mis à l’épreuve, les visages lors de la remise des prix en disant long : la course a été un vrai succès. La Course de Côte Arinsal a un bel avenir et l’objectif que nous nous étions donné, à savoir celui de gravir un échelon avec une bonne note est pleinement atteint. Nous souhaitons revenir à la première catégorie internationale et nous y travaillons, toujours avec le regard tourné vers le fait de comptabiliser en 2023 pour le Championnat de France absolu ».

Après la Course de Côte Arinsal, l’Automòbil Club d’Andorra prépare déjà son prochain rendez-vous de sport automobile: la 50ème édition du Ral·li d’Andorra Històric, une épreuve qui se déroulera les 18 et 19 septembre et qui connaîtra une édition émouvante.

Pour télécharger les images de la Course de Côte Arinsal 2021 :
https://vimeo.com/alcafilms/download/565057174/31deefd491
Mot de passe: alcafilms

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es