Obituari: Antoni Cruells Banzo (1946-2022) Tot i que ja fa uns dies de la seva mort, volem donar a conèixer la defunció d’Antoni Cruells Banzo, un gran aficionat al món dels ral·lis pertanyent a l’Escuderia Osona dels 70 i principis dels 80, anys en què va córrer i va fer de la seva vida la mecànica.

Antoni Cruells va néixer a Terrassa el 17 de març de 1946 i va morir a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona el 20 de gener de 2022, degut a les seqüeles d’un càncer que patia. De molt petit la família de l’Antoni Cruells es va traslladar a Vic, donat que el seu avi va ser un dels fundadors de l’empresa de curtits Ernesto Baumann, ciutat d’on ja no se’n va moure.

La seva afició per la mecànica de l’automòbil el va fer entrar de jove a l’empresa Pou Padrosa, concessionari oficial Renault de Vic, on hi va estar gairebé tota la seva vida laboral. Als anys 70 a Can Pou hi havia cert ambient de ral·lis, en especial perquè un dels patrons de l’empresa, Ramon Pou, feia equip amb Joan Antoni Mirabent, president aleshores de l’Escuderia Osona, i cadascun d’ells tenia un Alpine A-110 que solien compartir en ral·lis de tot Catalunya.

Antoni Cruells era el mecànic d’aquests cotxes a Can Pou i ben aviat es va fer ell mateix el seu primer vehicle de competició, un Renault 10 que va preparar com a grup 5 i amb el que es va fer famós arreu. A partir de 1975 va tenir normalment com a copilot a Josep Saborit “Pocoli”, que també treballava a Can Pou, i ja el 1980, quan va adquirir un Renault 5 Copa, a Ferran Serra.

En aquells anys en que Cruells era tot un personatge dels ral·lis, va entrar a Can Pou un tal Josep Bassas, que inicialment va ser l’aprenent d’en Cruells i a qui més tard li va comprar l’R-10 per aprofitar part de les seves peces per construir-se el seu famós Renault 8 de grup 5. Quan Cruells es va retirar, a mitjan 1982, també li va vendre a Bassas el Renault 5 Alpine, cotxe que oferiria un gran rendiment a la nova estrella osonenca i amb el que guanyaria el Campionat de Catalunya. Posteriorment encara faria una bona tirada a mans de Josep Maria Bardolet.

D'un caràcter afable i tranquil, a l’Antoni Cruells el que li agradava era preparar els cotxes i conduir al seu ritme més que estressar-se per obtenir resultats esportius, per això va retirar-se i es va centrar en la feina. Al 2004 va tenir un transplantament de fetge que el va obligar a deixar de treballar. Ajudava en la botiga de la seva dona, Montse Moda, establiment de roba que ja funcionava des de 1972 i que està situat des de fa anys a la confluència dels carrers Candi Bayés i Raimon d’Abadal, de Vic, practicava la caça i i arreglava cotxes a la casa que es va comprar a Viladrau, on s’hi va establir amb la seva esposa ara farà uns 11 anys.

El nostre condol a Concepció Prat i als seus tres fills Montse, Toni i Núria.

Josep Autet
JAS Info Service

---------------------------------------------------------------

Obituario: Antoni Cruells Banzo (1946-2022)

Aunque ya hace unos días que falleció, queremos dar a conocer la defunción de Antoni Cruells Banzo, un gran aficionado al mundo de los rallys perteneciente a Escudería Osona en los 70 y principios de los 80, años en que corrió e hizo de su vida la mecánica.

Antoni Cruells nació en Terrassa el 17 de marzo de 1946 y murió en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona el 20 de enero de 2022, debido a las secuelas de un cáncer que sufría. Siendo él muy pequeño la familia de Antoni Cruells se trasladó a Vic, dado que su abuelo fue uno de los fundadores de la empresa de curtidos Ernesto Baumann, ciudad de donde ya no se movió.

Su afición por la mecánica del automóvil lo hizo entrar de joven en la empresa Pou Padrosa, concesionario oficial Renault de Vic, donde estuvo casi toda su vida laboral. En los años 70 en Can Pou había cierto ambiente de rallys, en especial porque uno de los dueños de la empresa, Ramon Pou, hacía equipo con Joan Antoni Mirabent, presidente entonces de Escudería Osona, y cada uno de ellos tenía un Alpine A-110 que solían compartir en rallys de toda Cataluña.

Antoni Cruells era el mecánico de estos coches y muy pronto se hizo él mismo su primer vehículo de competición, un Renault 10 que preparó como grupo 5 y con el que se hizo famoso. A partir de 1975 tuvo normalmente como copiloto a Josep Saborit “Pocoli”, que también trabajaba en Pou Padrosa, y ya en 1980, cuando adquirió un Renault 5 Copa, a Ferran Serra.

En aquellos años en que Cruells era todo un personaje de los rallys, entró en Can Pou un tal Josep Bassas, que inicialmente fue el aprendiz de Cruells y a quien más tarde le compró el R-10 para aprovechar parte de sus piezas para construirse su famoso Renault 8 de grupo 5. Cuando Cruells se retiró, a mediados de 1982, también le vendió a Bassas el Renault 5 Alpine, coche que ofrecería un gran rendimiento a la nueva estrella de Osona y con el que ganaría el Campeonato de Catalunya. Posteriormente todavía haría una buena tirada a manos de Josep Maria Bardolet.

De carácter apacible y tranquilo, a Antoni Cruells lo que le gustaba era preparar los coches y conducir a su ritmo más que estresarse para obtener resultados deportivos, por eso se retiró y se centró en el trabajo. En 2004 se le realizó un transplante de hígado que le obligó a dejar de trabajar. Ayudaba en la tienda de su mujer, Montse Moda, establecimiento de ropa que ya funcionaba desde 1972 y que está situado desde hace años en la confluencia de las calles Candi Bayés y Raimon d’Abadal, de Vic, practicaba la caza y arreglaba coches en la casa que se compró en Viladrau, donde se estableció con su esposa ahora hará unos 11 años.

Nuestro pésame a Concepció Prat y a sus tres hijos Montse, Toni y Nuria.

Josep Autet
JAS Info Service

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es