Cómo seguir el Rally Barcelona-Sitges 2022  Este sábado 19 de marzo comenzará el Rally Internacional de Coches de Época Barcelona-Sitges que, en su 64ª edición, la del reencuentro con participantes y aficionados, cuenta con la inscripción de cerca de medio centenar de automóviles y una docena de motocicletas. La cita incluirá todos los ingredientes que la han hecho tan popular en sus más de seis décadas de existencia, y se espera una gran afluencia de público, deseoso de volver a ver las joyas centenarias en movimiento.
Este es el programa detallado:

Sábado, 19 de marzo de 2022

>Barcelona
•10:00 horas
Llegada de los participantes del Rally a L’illa Diagonal de Barcelona para pasar las verificaciones. Los vehículos quedarán expuestos hasta las 17:00 horas frente al centro comercial.

•11:30 horas
El grupo Atenea Carter Swing Quartet amenizará el encuentro en L’illa Diagonal tocando música jazz de los años 20 que bailarán los miembros de la asociación BCNswing.

>Sitges
La actividad prevista el sábado por la mañana en Sitges ha debido cancelarse por causas ajenas a la organización del Rally.

Domingo, 20 de marzo de 2022

>Barcelona
•8:30 horas
Llegada de los vehículos a la plaza Sant Jaume y desayuno privado de los participantes en el ayuntamiento.

•10:30 horas
Salida protocolaria por parte de Aurora Carbonell, alcaldesa de Sitges, Francesc Xavier Marcé, concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona y Maria Marín, presidenta de Foment de Sitges.

La caravana se dirigirá hacia Sitges por las siguientes calles de Barcelona y de las localidades que atraviesa:

Plaza Sant Jaume
Ferran
Rambles
Plaza Catalunya
Ronda Universitat
Ronda Sant Antoni
Sepúlveda
Paral·lel
Plaza Espanya
Gran Via
Badal
Constitució

L’Hospitalet de Llobregat
Santa Eulàlia
Enric Prat de la Riba
Barcelona

Cornellà de Llobregat
Carretera de L’Hospitalet
Av. de la Fama
Tirso de Molina
Av. Baix Llobregat

Enlace con la C-245

Sant Boi de Llobregat
Viladecans
Gavà
Castelldefels (C-246)
Costas del Garraf
Minutos antes de la llegada de los coches, la carretera C-246 se cerrará al tráfico para el paso del Rally, desde la salida a la autopista C-32 a la rotonda de entrada al Port de Sitges-Aiguadolç.

Sitges
•12:00 horas
Los músicos del grupo Apocadixie Cotton Pickers tocarán música swing, acompañados por los miembros de Swing Garraf, que darán un espectáculo de baile hasta la llegada de los participantes del Rally.

•12:30 horas
Llegada prevista de los primeros coches al Port de Sitges-Aiguadolç. Reagrupamiento.

•13:30 horas
Salida del puerto hacia el centro de Sitges por las siguientes calles:

Av. Port d’Aiguadolç
Emerencià Roig i Raventós
Av. Balmins
Port Alegre
Rafael Llopart
Jesús
Cap de la Vila
Parellades
Marquès de Montroig
Plaza Indústria
1 de Maig
Paseo de la Ribera hasta Hotel Calipolis

•14:30 aproximadamente
Llegada a La Fragata por el paseo de tierra, y exposición de vehículos hasta las 17:30 horas aproximadamente, tras la comida de gala de los participantes donde se otorgarán los premios, según categorías.

--

Com seguir el Ral·li Barcelona-Sitges 2022

Aquest dissabte 19 de març començarà el Ral·li Internacional de Cotxes d'Època Barcelona-Sitges que, en la seva 64a edició, la del retrobament amb participants i aficionats, compta amb la inscripció de prop de mig centenar d'automòbils i una dotzena de motocicletes. La cita inclourà tots els ingredients que l'han fet tan popular en més de sis dècades d'existència, i s'espera una gran afluència de públic, desitjós de tornar a veure les joies centenàries en moviment.
Aquest és el programa detallat:

Dissabte, 19 de març de 2022

>Barcelona
•10:00 hores
Arribada dels participants del Ral·li a l'illa Diagonal de Barcelona per passar les verificacions. Els vehicles quedaran exposats fins a les 17.00 hores davant del centre comercial.

•11:30 hores
El grup Atenea Carter Swing Quartet amenitzarà la trobada a L’illa Diagonal tocant música jazz dels anys 20 que ballaran els membres de l’associació BCNswing.

>Sitges
L'activitat prevista dissabte al matí a Sitges s'ha hagut de cancel·lar per causes alienes a l'organització del Ral·li.

Diumenge, 20 de març de 2022

>Barcelona
•8:30 hores
Arribada dels vehicles a la plaça de Sant Jaume i esmorzar privat dels participants a l'ajuntament.

•10:30 hores
Sortida protocol·lària per part d'Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, Francesc Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona i Maria Marín, presidenta de Foment de Sitges.

La caravana es dirigirà cap a Sitges pels següents carrers de Barcelona i de les localitats que travessa:

Plaça Sant Jaume
Ferran
Rambles
Plaça Catalunya
Ronda Universitat
Ronda Sant Antoni
Sepúlveda
Paral·lel
Plaça Espanya
Gran Via
Badal
Constitució

L’Hospitalet de Llobregat
Santa Eulàlia
Enric Prat de la Riba
Barcelona

Cornellà de Llobregat
Carretera de L'Hospitalet
Av. de la Fama
Tirs de Molina
Av. Baix Llobregat

Enllaç amb la C-245

Sant Boi de Llobregat
Viladecans
Gavà
Castelldefels (C-246)
Costes del Garraf
Minuts abans de l'arribada dels cotxes, la carretera C-246 es tancarà al trànsit pel pas del Ral·li, des de la sortida a l'autopista C-32 fins a la rotonda d'entrada al Port de Sitges-Aiguadolç.

Sitges
•12:00 hores
Els músics del grup Apocadixie Cotton Pickers tocaran música swing, acompanyats pels membres de Swing Garraf, que donaran un espectacle de ball fins a l'arribada dels participants del Ral·li.

•12:30 hores
Arribada prevista dels primers cotxes al Port de Sitges-Aiguadolç. Reagrupament.

•13:30 hores
Sortida del port cap al centre de Sitges pels carrers següents:

Av. Port d’Aiguadolç
Emerencià Roig i Raventós
Av. Balmins
Port Alegre
Rafael Llopart
Jesús
Cap de la Vila
Parellades
Marquès de Montroig
Plaça Indústria
1 de Maig
Passeig de la Ribera fins a Hotel Calipolis

•14:30 aproximadament
Arribada a La Fragata pel passeig de terra, i exposició de vehicles fins a les 17.30 hores aproximadament, després del dinar de gala dels participants on s'atorgaran els premis, segons categories.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es