La Pujada Arinsal, 18 y 19 de junio, marcará el ecuador del Campeonato de Francia 2ª División 

Empieza el Campeonato de Francia de Montaña El próximo fin de semana, 2 y 3 de abril, se disputará la primera carrera del Campeonato de Francia de Montaña absoluto, la ‘Course de Côte de Bagnols-Sabran’ (ASA Rhône-Cèze). Un mes más tarde, los días 14-15 de mayo arrancará el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División con la ‘Course de Côte des Teurses de Thèreval Agneaux’ (ASA du Bocage, Normandie). En el calendario de este último campeonato está incluida la Pujada Arinsal, que organizará ACA Esportiva los días 18 y 19 de junio.

Estos dos campeonatos franceses de montaña son posiblemente los más importantes en el contexto internacional y cuentan con un gran número de seguidores, además de los mejores pilotos y máquinas participantes. El nacional francés absoluto consta de 12 carreras, mientras que en el de 2ª División las pruebas puntuables son 8, la cuarta de ellas la Pujada Arinsal.

La andorrana será la primera competición de velocidad que organice ACA Esportiva en 2022, prueba que también puntuará para la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campeonato para el que son valederas las carreras de montaña y de otras especialidades del sudeste de Francia.

El Campeonato de Francia de Montaña 2ª División está reservado a los vehículos Sport (Serie A) y de Producción (Serie B) y son habituales buenas listas de máquinas que podrían perfectamente competir en el campeonato de 1ª división.

Arinsal volverá a ser una subida decisiva
Tal como las temporadas anteriores, la Pujada Arinsal se disputará en los 4 km más técnicos de la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), en concreto entre los hitos 0,300 y 4,300. El punto de llegada está situado a 1.907 metros sobre el nivel del mar, uno de los de más altura del campeonato galo.

El sábado día 18 de junio se harán los entrenamientos y la 1ª subida de carrera, mientras que el domingo día 19 se celebrará la segunda sesión de entrenamientos y la 2ª y 3ª subidas de carrera. La base administrativa de la competición estará ubicada en el Ushuaia Mountain Hotel, establecimiento situado frente al punto de salida de la competición.

Como en las tres ediciones disputadas hasta ahora, ACA Esportiva ofrecerá a todos los participantes y espectadores la máxima comodidad posible. Tanto para unos como para otros estará en funcionamiento –y para su uso exclusivo– el telesilla ‘Josep Serra’ que conecta el punto de salida con el de llegada, un transporte práctico y original para todos y que, además, ofrece una visión paisajística excepcional.

Información actividad deportiva ACA: www.aca.ad
Información Pujada Arinsal: www.pujadaandorra.com

-----------------------------------------------------------------------

Comença el Campionat de França de Muntanya

La Pujada Arinsal, 18 i 19 de juny, marcarà l'equador del Campionat de França 2a Divisió

El pròxim cap de setmana, 2 i 3 d'abril, es disputarà la primera cursa del Campionat de França de Muntanya absolut, la ‘Course de Côte de Bagnols-Sabran’ (ASA Rhône-Cèze). Un mes més tard, els dies 14-15 de maig arrencarà el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió amb la ‘Course de Côte des Teurses de Thèreval Agneaux’ (ASA du Bocage, Normandie). En el calendari d'aquest últim campionat hi ha la Pujada Arinsal, que organitzarà ACA Esportiva els dies 18 i 19 de juny.

Aquests dos campionats francesos de muntanya són possiblement els més importants en el context internacional i compten amb un gran nombre de seguidors, a més dels millors pilots i màquines participants. El nacional francès absolut consta de 12 curses, mentre que en el de 2a Divisió les proves puntuables són 8, la quarta d'elles la Pujada Arinsal.

L'andorrana serà la primera competició de velocitat que organitzi ACA Esportiva l’any 2022, prova que també puntuarà per a la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campionat per al qual són puntuables les curses de muntanya i d'altres especialitats del sud-est de França.

El Campionat de França de Muntanya 2a Divisió està reservat als vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B) i són habituals bones llistes de màquines que podrien perfectament competir en el campionat de 1a divisió.

Arinsal tornarà a ser una pujada decisiva
Tal com les temporades anteriors, la Pujada Arinsal es disputarà en els 4 km més tècnics de la carretera CS-520 a l'estació d'esquí d'Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), en concret entre les fites 0,300 i 4,300. El punt d'arribada està situat a 1.907 metres sobre el nivell de la mar, un dels de més altura del campionat gal.

El dissabte dia 18 de juny es faran els entrenaments i la 1a pujada de cursa, mentre que el diumenge dia 19 se celebrarà la segona sessió d'entrenaments i la 2a i 3a pujades de cursa. La base administrativa de la competició estarà situada a l’Ushuaia Mountain Hotel, establiment situat just davant del punt de sortida de la competició.

Com en les tres edicions disputades fins ara, ACA Esportiva oferirà a tots els participants i espectadors la màxima comoditat possible. Tant per a uns com per als altres estarà en funcionament –i per al seu ús exclusiu– el telecadira ‘Josep Serra’ que connecta el punt de sortida amb el d'arribada, un transport pràctic i original per a tots i que, a més, ofereix una visió paisatgística excepcional.

Informació activitat esportiva ACA: www.aca.ad
Informació Pujada Arinsal: www.pujadaandorra.com

-------------------------------------------------------------------

Début du Championnat de France de la Montagne

La course de Côte Arinsal, qui se déroulera les 18 et 19 juin marquera le mi-parcours du Championnat de France 2ème Division.

Andorre-la-Vieille, le 29/03/2022.- Le weekend prochain, les 2 et 3 avril, sera disputée la première course du Championnat de France de la Montagne absolu, la « Course de Côte de Bagnols-Sabran » (ASA Rhône-Cèze). Un mois plus tard, les 14 et 15 mai, c’est le Championnat de France de la Montagne 2e division qui démarrera avec la « Course de Côte des Teurses de Thèreval Agneaux » (ASA du Bocage, Normandie). Le calendrier de ce dernier championnat inclut la Course de Côte Arinsal, qui sera organisée par l’ACA Esport les 18 et 19 juin.

Ces deux championnats français de montagne sont certainement les plus importants dans le contexte international et nombreux sont ceux à les suivre, sans compter sur la participation des meilleurs pilotes et bolides. Le championnat national français absolu se compose de 12 courses, tandis que celui de 2e Division se compose de 8 épreuves comptabilisant et dont la quatrième n’est autre que la Course de Côte Arinsal.

La course andorranne sera la première de la compétition de vitesse organisée par l’ACA Esport en 2022, une épreuve qui comptabilisera également pour la « Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée », championnat pour lequel les courses de montagne et autres spécialités du sud-est de la France représentent de véritables enjeux.

Le Championnat de France de la Montagne 2e division est réservé aux véhicules Sport (Série A) et de Production (Série B) et il s’agit généralement de listes riches en bolides qui pourraient parfaitement concourir pour le championnat de 1ère division.

Arinsal sera de nouveau une course décisive
Comme lors des saisons précédentes, la Course de Côte Arinsal sera disputée sur les 4 km les plus techniques de la route CS-520 allant à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), plus précisément, entre les jalons 0,300 et 4,300. Le point d’arrivée est situé à 1 907 mètres d’altitude, l’un des plus haut du championnat français.

Les essais et la 1ère montée de course seront réalisés le samedi 18 juin, tandis que la seconde session d’essais ainsi que les 2ème et 3ème montées auront lieu le dimanche 19. Le centre administratif de la compétition se situera à l’Ushuaia Mountain Hotel, un établissement situé en face de la ligne de départ de la compétition.

Comme lors des trois éditions disputées jusqu’à présent, l’ACA Esport offrira à tous les participants et spectateurs le plus grand confort possible. Le télésiège « Josep Serra » sera en service (et en exclusivité) aussi bien pour les uns que pour les autres. Celui-ci relie le point de départ à l’arrivée, s’agissant d’un moyen de transport pour tout le monde, pratique et original et qui par ailleurs, offre une vue exceptionnelle sur le paysage.

Informations activité sportive ACA: www.aca.ad
Informations Course de Côte Arinsal: www.pujadaandorra.com

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es