El Campeonato de Francia de Montaña 2ª División apunta a la cita andorrana tras llevar disputadas dos de sus ocho citas  

La Subida Arinsal a un mes vista Tras dos fines de semana consecutivos de competición, el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División cuenta con un magnífico plantel de pilotos y unos resultados que prometen una excelente temporada. En Andorra este campeonato llegará a la mitad de su calendario con la disputa de la Subida Arinsal, el fin de semana del 18 y 19 de junio, cuarta de las ocho citas previstas.

El ritmo de recepción de inscripciones es muy bueno y ya han confirmado su participación los dos grandes favoritos del campeonato francés en la categoría A, Dimitri Pereira y Emeline Bréda, así como uno de los grandes de la categoría B, Nicolas Granier. También están confirmados Michel Lamiscarre y el Jove Pilot ACA Raül Ferré. El período para presentar las solicitudes de inscripción seguirá abierto hasta el 9 de junio en www.pujadaandorra.com.

En la prueba del debut del campeonato, Teurses Thereval – Agneaux (ASA du Bocage) saltó la sorpresa al vencer en la categoría A (vehículos Sport) la piloto Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), casi 1 segundo más rápido que Dimitri Pereira (Norma M20 FC). No es que la rapidez de Emeline fuera una sorpresa –acabó en 2ª posición en Ordino-Arcalís 2017 y en los últimos tiempos ha protagonizado grandes actuaciones–, con lo que no se contaba es que pudiera situarse líder del campeonato francés a la primera de cambio con su eficaz Fórmula 3. En la categoría B (vehículos de Producción) a punto estuvo de ganar otra mujer. Venció Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ) 7 décimas más rápido que Sarah Bernard-Louvet, excelente con su Seat León Supercopa Mk3.

La segunda carrera del calendario, la célebre cuesta de La Pommeraye (Pommeraye Sport Auto) disputada el pasado fin de semana, vio la reacción de Dimitri Pereira (Norma M20 FC), que terminó en el cúmulo de subidas por delante de Sylvain Dodille (Norma M20 F) y de Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes). En cuanto a los coches de la categoría B, el primero fue Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR) seguido de Nicolas Granier (Cupra Leon Supercopa Mk3) y Sarah Bernard-Louvet (Seat León Supercopa Mk3).

Tras estas dos pruebas celebradas en el norte del país, el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División viajará al sur, del 3 al 5 de junio a Quillan – Col du Portel (ASA Corbières) y del 17 al 19 de junio a la Pujada Arinsal – Andorra, con organización de ACA Esportiva.

Podrán participar en la Subida Arinsal 2022 los vehículos de las categorías Sport (Serie A, abiertos) y Producción (Serie B, cerrados), según la reglamentación del campeonato francés. Cualquier máquina que no cumpla con la normativa podrá competir en la ‘Serie Nacional’ creada especialmente por el Automòbil Club d’Andorra para que monoplazas, biplazas, GT, turismos o vehículos clásicos de cualquier tipo puedan participar con clasificaciones y premios específicos para ellos.

----------------------------------------------

La Pujada Arinsal a un mes vista

El Campionat de França de Muntanya 2a Divisió apunta a la cita andorrana una vegada disputades dues de les seves vuit cites

Després de dos caps de setmana consecutius de competició, el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió presenta un magnífic planter de pilots i uns resultats que auguren una excel·lent temporada. A Andorra aquest campionat clourà la primera meitat del seu calendari amb la disputa de la Pujada Arinsal, el cap de setmana del 18 i 19 de juny, quarta de les vuit cites previstes.

El ritme de recepció d'inscripcions és molt bo i ja han confirmat la seva participació els dos grans favorits del campionat francès en la categoria A, Dimitri Pereira i Emeline Bréda, així com un dels grans pilots de la categoria B, Nicolas Granier. També estan confirmats Michel Lamiscarre i el Jove Pilot ACA Raül Ferré. El període per a presentar les sol·licituds d'inscripció continuarà obert fins el 9 de juny a www.pujadaandorra.com.

En la prova del debut del campionat, Teurses Thereval – Agneaux (ASA du Bocage) va saltar la sorpresa en vèncer en la categoria A (vehicles Sport) la pilot Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), gairebé 1 segon més ràpida que Dimitri Pereira (Norma M20 FC). No és que la velocitat d’Emeline fos una sorpresa –va acabar en 2a posició a Ordino-Arcalís 2017 i en els últims temps ha protagonitzat grans actuacions– però amb el que no es comptava és que pogués situar-se al capdavant del campionat francès a la primera oportunitat amb el seu eficaç Fórmula 3. Pel que fa a la categoria B (vehicles de Producció) va estar a punt de guanyar una altra dona. Va vèncer Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ) 7 dècimes més ràpid que Sarah Bernard-Louvet, excel·lent amb el seu Seat León Supercopa Mk3.

La segona cursa del calendari, la cèlebre pujada de La Pommeraye (Pommeraye Sport Auto) disputada el passat cap de setmana, va veure la reacció de Dimitri Pereira (Norma M20 FC), que va acabar en el cúmul de pujades per davant de Sylvain Dodille (Norma M20 F) i d’Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes). Pel que fa als cotxes de la categoria B, el primer va ser Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR) seguit de Nicolas Granier (Cupra León Supercopa Mk3) i Sarah Bernard-Louvet (Seat León Supercopa Mk3).

Després d'aquestes dues proves celebrades en el nord del país, el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió viatjarà al sud, del 3 al 5 de juny a Quillan – Col du Portel (ASA Corbières) i del 17 al 19 de juny a la Pujada Arinsal – Andorra, amb organització d’ACA Esportiva.

Podran participar en la Pujada Arinsal 2022 els vehicles de les categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats), segons la reglamentació del campionat francès. Qualsevol màquina que no compleixi amb la normativa podrà competir en la ‘Serie Nacional’ creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra amb la finalitat que monoplaces, biplaces, GT, turismes o vehicles clàssics de qualsevol tipus puguin participar amb classificacions i premis específics per a ells.

-------------------------------------------------------

La Course de côte Arinsal d’ici un mois

Le Championnat de France de la Montagne 2e division vise l'épreuve andorrane après que deux de ses huit manches aient déjà été disputées.

Après deux week-ends de compétition consécutifs, le Championnat de France de la Montagne 2ème Division présente un magnifique panel de pilotes et de résultats qui promettent une excellente saison. En Andorre, le week-end du 18 et 19 juin, ce championnat marquera la moitié du calendrier des courses françaises avec la Course de côte Arinsal, soit la quatrième des huit épreuves prévues.

Le rythme de réception des engagements va bon train et les deux grands favoris du championnat de France dans la catégorie A, Dimitri Pereira et Emeline Bréda ont déjà confirmé leur participation de même qu'un des grands noms de la catégorie B, Nicolas Granier. Sont également confirmés Michel Lamiscarre et le Jove Pilot (Jeune Pilote) ACA Raül Ferré. Les délais pour présenter les demandes d’engagement se termineront le 09 juin sur www.pujadaandorra.com.

Lors de la première course du championnat, Teurses Thereval - Agneaux (ASA du Bocage), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes) a créé la surprise en remportant la catégorie A (véhicules Sport) avec près d'une seconde d’avance sur Dimitri Pereira (Norma M20 FC). Non pas que la vitesse d'Emeline soit une surprise (elle a terminé 2ème à Ordino-Arcalís 2017 et elle s’est illustrée avec de bonnes performances ces derniers temps) mais c'est surtout qu’on ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse prendre la tête du championnat de France au pied levé avec sa puissante Formule 3. Dans la catégorie B (véhicules de Production), c’est une autre femme qui a failli remporter la victoire. Mais Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ) s'est imposé avec 7 dixièmes d'avance sur Sarah Bernard-Louvet, excellente dans sa Seat León Supercopa Mk3.

La deuxième course du calendrier, la célèbre course de côte de La Pommeraye (Pommeraye Sport Auto) qui a été disputée le week-end dernier, a vu la victoire de Dimitri Pereira (Norma M20 FC), s’étant imposé sur le cumul des montées devant Sylvain Dodille (Norma M20 F) et Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes). Concernant les véhicules de la catégorie B, le premier fut Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR) suivi de Nicolas Granier (Cupra Leon Supercopa Mk3) et Sarah Bernard-Louvet (Seat León Supercopa Mk3).

Après ces deux courses organisées dans le Nord du pays, le Championnat de France de la Montagne 2e division se déplacera vers le sud, du 3 au 5 juin à Quillan - Col du Portel (ASA Corbières) et du 17 au 19 juin à la Pujada Arinsal - Andorre, organisée par ACA Esportiva.

Les véhicules, qui, selon la règlementation du championnat français, sont conformes aux catégories Sport (Série A, ouverts) et de Production (Série B, fermés) pourront participer à la Course de côte Arinsal 2022. Les bolides qui ne sont pas conformes à ce règlement peuvent concourir sous la « Série Nationale », une catégorie spécialement créée par l'Automòbil Club d'Andorre pour que les monoplaces, biplaces, GT, voitures de tourisme ou véhicules classiques en tout genre puissent participer à Arinsal et ce, avec des prix spécifiques pour eux.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es