Inscripciones a buen ritmo en la Subida Arinsal El Campeonato de Francia de Montaña 2ª División disputa este fin de semana la carrera previa a la cita andorrana

El próximo 9 de junio ACA Esportiva cerrará el plazo de inscripción para la Subida Arinsal, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División y también para el campeonato de la liga automovilística ‘Occitanie Méditerranée’. Las inscripciones están llegando a muy buen ritmo en la sede de ACA Esportiva, lo que hace prever una excelente lista de participantes.

Además de los pilotos equipados con máquinas que se ajusten a la reglamentación del campeonato francés en sus categorías Sport (Serie A, abiertos) y Producción (Serie B, cerrados), también pueden inscribirse automóviles que no cumplan con la normativa y que se incluirán en la ‘Serie Nacional’, creada por el Automòbil Club d’Andorra para que monoplazas, biplazas, GT, turismos o vehículos clásicos de cualquier tipo puedan participar con clasificaciones y premios específicos para ellos.

El piloto que consiga el mejor tiempo scratch de todos los participantes se llevará el prestigioso Trofeu Joan Vinyes, instituido en honor del que fuera destacado piloto andorrano de montaña, patriarca de una gran familia automovilística y responsable en su día de la comisión deportiva del ACA.

Llega Quillan-Col du Portel; siguiente cita: Arinsal-Andorra
El próximo fin de semana, días 4 y 5 de junio, tendrá lugar la ‘35ème Course de Côte Nationale de Quillan – Col du Portel’ (ASA Corbières), tercera prueba puntuable para el campeonato francés de montaña que quince días más tarde se dará cita en Arinsal. En Andorra el campeonato llegará a la mitad de su calendario, lo que significa que los principales favoritos deberán afinar su pilotaje en los muy técnicos 4 km de la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal Arinsal).

Entre los pilotos que han confirmado su participación en Arinsal están los actuales tres primeros clasificados del campeonato francés 2ª división en la categoría A: Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC) y Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), así como los grandes favoritos de la categoría B: Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Cup Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman 3.4), etc.

En cuanto a los pilotos andorranos, destaca la presencia de los Joves Pilots ACA Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) y Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault), entre otros, aunque la lista se ampliará de manera importante a lo largo de la semana. Las solicitudes de inscripción, que se admitirán hasta el 9 de junio, deben cursarse en www.pujadaandorra.com.

-------------------------------------------------

Inscripcions a bon ritme en la Pujada Arinsal

El Campionat de França de Muntanya 2a Divisió disputa aquest cap de setmana la cursa prèvia a la cita andorrana

Dijous vinent, dia 9 de juny, ACA Esportiva tancarà el termini d'inscripció per a la Pujada Arinsal, quarta prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió i també per al campionat de la lliga automobilística ‘Occitanie Méditerranée’. Les inscripcions estan arribant a molt bon ritme a la seu d’ACA Esportiva, la qual cosa fa preveure una excel·lent llista de participants.

A més dels pilots equipats amb màquines que s'ajustin a la reglamentació del campionat francès en les seves categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats), també es poden inscriure automòbils que no compleixin amb la normativa, els quals quedaran inclosos en la ‘Sèrie Nacional’, creada per l’Automòbil Club d’Andorra amb la finalitat que monoplaces, biplaces, GT, turismes o vehicles clàssics de qualsevol tipus puguin participar amb classificacions i premis específics per a ells.

El pilot que aconsegueixi el millor temps absolut de tots els participants serà premiat amb el prestigiós Trofeu Joan Vinyes, instituït en honor del que va ser destacat pilot andorrà de muntanya, patriarca d'una gran família automobilística i responsable en el seu moment de la comissió esportiva de l’ACA.

Arriba Quillan-Col du Portel; següent cita: Arinsal-Andorra
El pròxim cap de setmana, dies 4 i 5 de juny, tindrà lloc la ‘35ème Course de Côte Nationale de Quillan – Col du Portel’ (ANSA Corbières), tercera prova puntuable per al campionat francès de muntanya que quinze dies més tard es donarà cita a Arinsal. A Andorra el campionat arribarà a la meitat del seu calendari i això significa que els principals favorits hauran d'afinar el seu pilotatge en els molt tècnics 4 km de la carretera CS-520 a l'estació d'esquí d'Arinsal (Vallnord Pal Arinsal).

Entre els pilots que han confirmat la seva participació a Arinsal hi ha els actuals tres primers classificats del campionat francès 2a divisió en la categoria A: Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC) i Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), així com els grans favorits de la categoria B: Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Cup Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman 3.4), etc.

Pel que fa als pilots andorrans, destaca la presència dels Joves Pilots ACA Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault), entre altres, tot i que la llista s'ampliarà de manera important al llarg de la setmana. Les sol·licituds d'inscripció, que s'admetran fins al 9 de juny, han de ser cursades a www.pujadaandorra.com.

-------------------------------------------------

Les engagements pour la course de côte Arinsal suivent un bon rythme

Le Championnat de France de la Montagne 2e division disputera ce weekend la course précédant le rendez-vous andorran.

Arinsal, Principauté d’Andorre, le 03-06-2022 – Le 9 juin prochain, l'ACA Esportiva clôturera la période d'engagement pour la Course de côte Arinsal, quatrième épreuve qualificative pour le Championnat de France de la Montagne 2e division ainsi que pour le championnat de la ligue automobile "Occitanie Méditerranée". Les engagements arrivent à un très bon rythme au siège de l'ACA Esportiva, ce qui signifie qu'une excellente liste de participants est attendue.

En plus des pilotes au volant de bolides conformes au règlement du championnat de France dans les catégories Sport (Série A, ouverts) et Production (Série B, fermés), les véhicules non conformes au règlement peuvent également être engagés et feront partie de la « Série Nationale », créée par l'Automòbil Club d'Andorre pour que les monoplaces, biplaces, GT, voitures de tourisme ou véhicules classiques en tout genre puissent participer à la course et ce, avec des prix spécifiques pour eux.

Le pilote réalisant le meilleur temps scratch parmi tous les participants remportera le prestigieux trophée Joan Vinyes, créé en l'honneur de celui qui fut l'illustre pilote de montagne andorran, patriarche d'une grande famille automobile et ancien responsable de la commission sportive de l'ACA.

Quillan-Col du Portel arrive ; prochain rendez-vous : Arinsal-Andorre
Le weekend prochain, les 4 et 5 juin, se déroulera la « 35ème Course de Côte Nationale de Quillan - Col du Portel » (ASA Corbières), troisième épreuve qualificative pour le championnat de France de montagne, qui se tiendra quinze jours plus tard à Arinsal. En Andorre, le championnat marquera la moitié du calendrier des courses ce qui signifie que les principaux favoris devront peaufiner leur pilotage sur les 4 km très techniques de la route CS-520 menant à la station de ski d'Arinsal (Vallnord Pal Arinsal).

Parmi les pilotes qui ont confirmé leur participation à Arinsal, figurent les trois premiers qualifiés actuels du championnat français de 2ème division dans la catégorie A : Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC) et Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), ainsi que les grands favoris de la catégorie B : Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Cup Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman 3.4), etc.

Concernant les pilotes andorrans, il faut souligner entre autres, la présence des Joves Pilots (jeunes pilotes) ACA Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) et Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault), bien que la liste sera amplement complétée tout au long de la semaine. Les demandes d’engagement, qui seront acceptées jusqu'au 9 juin, doivent être présentées sur www.pujadaandorra.com

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es