Después de Quillan, llega el turno de Arinsal  • Días 18 y 19 de junio, 4ª prueba del Campeonato de Francia de Montaña 2ª División
• La prueba andorrana vivirá la ‘première’ de la participación del monoplaza eléctrico RX2e
• Las inscripciones se cierran este jueves, 9 de junio, en la sede de ACA Esportiva

Después de la disputa el pasado fin de semana de la subida Quillan – Col du Portel, la próxima cita del Campeonato de Francia de Montaña 2ª División será la Subida Arinsal, prueba que organizará ACA Esportiva los días 18 y 19 de junio. La carrera andorrana mantendrá abierto su período de inscripción hasta este jueves 9 de junio y todo hace pensar que la lista de participantes será excelente.

A Quillan el triunfo absoluto en la categoría A se lo llevó Jérémy Debels (Tatuus Fórmula Master), seguido de Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) y Dimitri Pereira (Norma M20 FC). En la categoría B el podio lo formaron Ronald Garcès (Lamborghini Huracan LP620 Super Trofeo), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Mk3) y Jean-Marc Gandolfo (Porsche 997 GT3).

Una auténtica ‘première’ en Arinsal
Ayer se presentó el programa que el Jove Pilot ACA Raül Ferré hará en el campeonato mundial de rallycross en la categoría eléctrica FIA RX2, especialidad que se inicia los días 2 y 3 de julio en Suecia. ACA Esportiva confirma que un coche similar al que Ferré llevará en este campeonato competirá en la Subida Arinsal, lo que representa una muy buena noticia para la competición andorrana y para el propio automovilismo del país. El piloto no será Ferré, que en montaña compite como piloto oficial de Silver Car con un monoplaza CS de 1.100cc con turbocompresor y 400 CV. Quien llevará el monoplaza eléctrico RX2e del fabricante QEV Technologies es el también piloto andorrano Àlex Bercianos, que de este modo probará el coche y lo mostrará a toda la afición del país.

El vehículo cuenta con una batería de 30kWh que va montada junto al conductor en el centro del automóvil para garantizar una distribución óptima del peso 50/50. El motor suministra energía de manera uniforme a las ruedas de delante y de atrás, generando 250kW (335 CV) de potencia con un par motor de 510 Nm. Al no ajustarse a la reglamentación del campeonato francés, Bercianos y su RX2e lo harán en la Serie Nacional.

Inscripción que aumenta cada día
La inscripción para la Subida Arinsal 2022 se cerrará a última hora de la tarde de este jueves 9 de junio, por lo tanto se esperan nuevas altas de pilotos que ya han manifestado su interés en participar, una buena parte de ellos seguidores habituales del campeonato francés 2ª división en la categoría A: Sébastien Petit (Nova Proto NP01 – 2 año 2021), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03), Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), etc.

También serán muy numerosos los grandes favoritos de la categoría B: Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

En cuanto a los pilotos andorranos, destaca la presencia de los tres Joves Pilots ACA de 2022: Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) y Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). También competirán el rápido Edgar Montellà (Silver Car S3), Joan Gil (Speed Car GTR Evo) y Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), entre otros, a pesar de que la lista se ampliará de manera importante a lo largo de la semana. Las solicitudes de inscripción, que se admitirán hasta el 9 de junio, deben cursarse en www.pujadaandorra.com.

----------

Després de Quillan, arriba el torn d'Arinsal

· Dies 18 i 19 de juny, 4a prova del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió
· La prova andorrana viurà la 'première' de la participació del monoplaça elèctric RX2e
· Les inscripcions es tanquen aquest dijous, 9 de juny, a la seu d'ACA Esportiva

Després de la disputa el passat cap de setmana de la pujada Quillan – Col du Portel, la propera cita del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió serà la Pujada Arinsal, prova que organitzarà ACA Esportiva els dies 18 i 19 de juny. La cursa andorrana mantindrà obert el seu període d'inscripció fins aquest dijous 9 de juny i tot fa pensar que la llista de participants serà excel·lent.

A Quillan el triomf absolut en la categoria A se'l va endur Jérémy Debels (Tatuus Fórmula Master), seguit de Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) i Dimitri Pereira (Norma M20 FC). En la categoria B el podi el van formar Ronald Garcès (Lamborghini Huracan LP620 Super Trofeo), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Mk3) i Jean-Marc Gandolfo (Porsche 997 GT3).

Una autèntica 'première' a Arinsal
Ahir es va presentar el programa que el Jove Pilot ACA Raül Ferré farà en el campionat mundial de rallycross en la categoria elèctrica FIA RX2, especialitat que s'inicia els dies 2 i 3 de juliol a Suècia. ACA Esportiva confirma que un cotxe similar al que Ferré portarà en aquest campionat competirà a la Pujada Arinsal, la qual cosa representa una molt bona notícia per a la competició andorrana i per al propi automobilisme del país. El pilot però no serà Ferré, que en muntanya competeix com a pilot oficial de Silver Car amb un monoplaça CS de 1.100cc amb turbocompressor i 400 CV. Qui portarà el monoplaça elèctric RX2e del fabricant QEV Technologies és el també pilot andorrà Àlex Bercianos, que d'aquesta manera provarà el cotxe i el mostrarà a tota l'afició del país.

El vehicle compta amb una bateria de 30kWh que va muntada al costat del conductor en el centre de l'automòbil per a garantir una distribució òptima del pes 50/50. El motor subministra energia de manera uniforme a les rodes del davant i del darrere, generant 250kW (335 CV) de potència amb un par motor de 510 Nm. En no ajustar-se a la reglamentació del campionat francès, Bercianos i el seu RX2e ho faran en la Sèrie Nacional.

Inscripció que augmenta cada dia
La inscripció per a la Pujada Arinsal 2022 es tancarà a darrera hora de la tarda d'aquest dijous 9 de juny, per tant s'esperen noves altes de pilots que ja han manifestat el seu interès en participar, una bona part d'ells seguidors habituals del campionat francès 2a divisió en la categoria A: Sébastien Petit (Nova Proto NP01 – 2 any 2021), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03), Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), etc.

També seran molt nombrosos els grans favorits de la categoria B: Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

Quant als pilots andorrans, destaca la presència dels tres Joves Pilots ACA de 2022: Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). També competiran el ràpid Edgar Montellà (Silver Car S3), Joan Gil (Speed Car GTR Evo) i Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR) entre altres, tot i que la llista s'ampliarà de manera important al llarg de la setmana. Les sol·licituds d'inscripció, que s'admetran fins al 9 de juny, han de cursar-se a www.pujadaandorra.com

----------

Après Quillan, c'est au tour d’Arinsal

• Les 18 et 19 juin, 4ème épreuve du championnat de France de la Montagne 2e division
• L’épreuve andorrane vivra une première avec la participation de la monoplace électrique RX2e
• La clôture des inscriptions est prévue ce jeudi 9 juin au siège de l'ACA Esportiva.

Après la course de côte Quillan - Col du Portel disputée le weekend dernier, le prochain rendez-vous du championnat de France de la Montagne 2e division sera la Course de côte Arinsal, une épreuve organisée par l'ACA Esportiva les 18 et 19 juin. La période d’engagement de la course andorrane restera ouverte jusqu’à ce jeudi 9 juin et tout laisse penser que la liste des participants sera excellente.

À Quillan la victoire absolue dans la catégorie A a été remportée par Jérémy Debels (Tatuus Fórmula Master), suivi par Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) et Dimitri Pereira (Norma M20 FC). Dans la catégorie B, le podium a été formé par Ronald Garcès (Lamborghini Huracan LP620 Super Trofeo), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Mk3) et Jean-Marc Gandolfo (Porsche 997 GT3).

Une vraie première à Arinsal
Hier a été présenté le programme du Jove Pilot (jeune pilote) ACA Raül Ferré au sein du Championnat du Monde de Rallycross dans la catégorie électrique FIA RX2, une spécialité qui commence les 2 et 3 juillet en Suède. L’ACA Esport confirme qu’une voiture similaire à celle que Ferré conduira dans ce championnat participera à la Course de côte Arinsal ce qui représente donc une très bonne nouvelle pour la compétition andorrane ainsi que pour le sport automobile du pays. Le pilote ne sera pas Ferré, ce dernier participe aux compétitions de montagne en tant que pilote officiel de la Silver Car à bord d’une monoplace CS de 1 100 cm3 avec turbocompresseur et 400 CV. C’est Àlex Bercianos, un autre pilote andorran, qui sera au volant de la monoplace électrique RX2e de QEV Technologies, il testera ainsi le véhicule et le montrera à tous les fans du pays.

Le véhicule est équipé d'une batterie de 30 kWh qui est montée à côté du conducteur, au centre de la voiture, afin d'assurer une répartition optimale du poids (50/50). L’énergie est délivrée aux roues avant et arrière de manière uniforme par le moteur, générant une puissance de 250 kW (335 CV) et un couple de 510 Nm. Ne pouvant se conformer à la règlementation du championnat français, Bercianos et sa RX2e participeront sous la Série Nationale.

Le nombre d’engagements augmente de jour en jour
La clôture des engagements pour la Course de côte Arinsal 2022 est prévue le jeudi 9 juin en fin d'après-midi. De nouveaux engagements sont donc attendus de la part de pilotes ayant déjà manifesté leur intérêt pour la participation, beaucoup d’entre eux suivent régulièrement le championnat français de 2ème division dans la catégorie A : Sébastien Petit (Nova Proto NP01 – 2 année 2021), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03), Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), etc.

Il y aura également un grand nombre de favoris dans la catégorie B : Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

Concernant les pilotes andorrans, est à souligner la présence de trois Joves Pilots (jeunes pilotes) ACA de 2022 : Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) y Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). Seront également en lice, entre autres, le rapide Edgar Montellà (Silver Car S3), Joan Gil (Speed Car GTR Evo) et Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), mais la liste sera amplement complétée tout au long de la semaine. Les demandes d’engagement, qui seront acceptées jusqu'au 9 juin, doivent être présentées sur www.pujadaandorra.com.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es