81 inscritos en la Subida Arinsal • Este fin de semana, 18 y 19 de junio, organizada por ACA Esportiva
• El Campeonato de Francia de Montaña 2ª División llega a Andorra

Un total de 81 pilotos han cursado su inscripción para participar en la Subida Arinsal 2022, cuarta prueba del Campeonato de Francia de Montaña 2ª División y puntuable también para la liga automovilística ‘Occitanie Méditerranée’. La carrera la organiza ACA Esportiva y se disputará el próximo fin de semana, días 18 y 19 de junio. La lista oficial de inscritos, disponible en www.pujadaandorra.com, cuenta con 81 pilotos.

En esta lista se incluyen los grandes nombres del Campeonato de Francia en las categorías Sport (Serie A, abiertos) y Producción (Serie B, cerrados). En la primera de ellas destaca Sébastien Petit (Nova Proto NP01), una de las grandes figuras en la montaña del vecino país, así como Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) y Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), entre otros.

En la categoría B saldrán como favoritos del certamen francés Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo), Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

La gran representación andorrana, que con toda seguridad se inmiscuirá en la lucha por las mejores plazas, está encabezada por pilotos extraordinariamente competitivos como Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), Jordi Gaig (Porsche GT3 R) y Edgar Montellà (Silver Car S3), así como Joan Gil (Speed Car GTR Evo), Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), etc. Destacable asimismo la participación de pilotos catalanes que, como Joan Salvans (Porsche 997 GT3), acreditan excelentes resultados.

Además, en Arinsal participarán los cuatro Joves Pilots ACA de 2022: Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo), Ian Porté (Silver Car S2) y Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). Porté acaba de iniciar su trayectoria en el programa formativo del ACA y se estrenará en la Subida Arinsal; para Muxella y Solsona esta será la segunda oportunidad y por su parte Ferré, que está llevando a cabo un programa mixto en el campeonato europeo y francés, pondrá a prueba su indudable talento en el trazado de la CS-520.

Entre los coches de la denominada Serie Nacional, apartado en el que se incluyen todos los vehículos de competición de cualquier tipo que no se ajusten a la reglamentación del campeonato francés, destaca Àlex Bercianos (QEV RX2e), que pilotará el primer coche totalmente eléctrico que participa en una carrera de velocidad sobre asfalto en Andorra.

La Subida Arinsal se disputará en los muy técnicos 4 km de la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal). El sábado 18 tendrán lugar diversas subidas de entrenamiento y la primera ascensión de carrera, mientras que el domingo 19 los pilotos tendrán una subida de entrenamientos libres y disputarán otras dos subidas de carrera.

El piloto que consiga el mejor tiempo scratch de entre todos los participantes se llevará el prestigioso Trofeu Joan Vinyes, que recuerda al que fuera destacado piloto andorrano de montaña, patriarca de una gran familia automovilística y responsable en su día de la comisión deportiva del ACA.

Precisamente en Arinsal participará el hijo mayor de Joan Vinyes Casanovas, Joan Vinyes Dabad, que pilotará el BMW 528i que en su día llevaron todos los miembros de la familia: Joan Vinyes padre, Nati Dabad y el propio Joan Vinyes hijo, quien entregará personalmente el Trofeu Joan Vinyes al piloto que se haga acreedor del mismo.

---------------

81 inscrits en la Pujada Arinsal

• Aquest cap de setmana, 18 i 19 de juny, organitzada per ACA Esportiva
• El Campionat de França de Muntanya 2a Divisió arriba a Andorra

Un total de 81 pilots han cursat la seva inscripció per a participar en la Pujada Arinsal 2022, quarta prova del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió i puntuable també per a la lliga automobilística ‘Occitanie Méditerranée’. La cursa l'organitza ACA Esportiva i es disputarà el pròxim cap de setmana, dies 18 i 19 de juny. La llista oficial d'inscrits, disponible a www.pujadaandorra.com, compta amb 81 pilots.

En aquesta llista s'inclouen els grans noms del Campionat de França en les categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats). En la primera d'elles destaca Sébastien Petit (Nova Proto NP01), una de les grans figures de la muntanya del veí país, així com Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) i Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo), entre altres.

En la categoria B sortiran com a favorits del certamen francès Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo), Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Nicolas Granier (Seat León Supercopa Racer Mk3), Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupé), etc.

La gran representació andorrana, que amb tota seguretat lluitarà per les millors posicions, està encapçalada per pilots extraordinàriament competitius com Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), Jordi Gaig (Porsche GT3 R) i Edgar Montellà (Silver Car S3), així com Joan Gil (Speed Car GTR Evo), Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), etc. Destacable també la participació de pilots catalans que, com Joan Salvans (Porsche 997 GT3), acrediten excel·lents resultats.

A més, en la Pujada Arinsal participaran els quatre Joves Pilots ACA de 2022: Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo), Ian Porté (Silver Car S2) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). Porté acaba d'iniciar la seva trajectòria en el programa formatiu de l’ACA i s'estrenarà en la Pujada Arinsal; per a Muxella i Solsona aquesta serà la segona oportunitat i per la seva part Ferré, que està duent a terme un programa mixt en el campionat europeu i francès, posarà a prova el seu indubtable talent en el traçat de la CS-520.

Entre els cotxes de la Sèrie Nacional, apartat en el qual s'inclouen tots els vehicles de competició de qualsevol tipus que no s'ajustin a la reglamentació del campionat francès, destaca Àlex Bercianos (QEV RX2e), que pilotarà el primer cotxe totalment elèctric que participa en una cursa de velocitat sobre asfalt a Andorra.

La Pujada Arinsal es disputarà en els molt tècnics 4 km de la carretera CS-520 a l'estació d'esquí d'Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal). El dissabte 18 tindran lloc diverses pujades d'entrenament i la primera ascensió de cursa, mentre que el diumenge 19 els pilots tindran una pujada d'entrenaments lliures i disputaran dues pujades més de cursa.

El pilot que aconsegueixi el millor temps escratx d'entre tots els participants s'emportarà el prestigiós Trofeu Joan Vinyes, que recorda al que fou destacat pilot andorrà de muntanya, patriarca d'una gran família automobilística i responsable en el seu moment de la comissió esportiva de l’ACA.

Precisament a Arinsal hi participarà el fill gran de Joan Vinyes Casanovas, Joan Vinyes Dabad, que pilotarà el BMW 528i que en el seu moment van portar tots els membres de la família: Joan Vinyes pare, Nati Dabad i el mateix Joan Vinyes fill, qui lliurarà personalment el Trofeu Joan Vinyes al pilot que se’n faci creditor.

---------------

81 engagés pour la Course de côte Arinsal

• Ce week-end, les 18 et 19 juin, l’ACA Esportiva l’organise
• Le Championnat de France de la Montagne 2e division arrive en Andorre

Un total de 81 pilotes ont présenté leur engagement pour participer à la Course de côte Arinsal 2022, la quatrième épreuve du Championnat de France de la Montagne 2e division, qui compte également pour la ligue de course automobile Occitanie Méditerranée. La course est organisée par l’ACA Esportiva et sera disputée le weekend prochain, les 18 et 19 juin. La liste officielle des engagés, disponible sur www.pujadaandorra.com, compte sur 81 pilotes.

Cette liste comprend les grands noms du Championnat de France dans les catégories Sport (Série A, ouverts) et Production (Série B, fermés). Dans la première, se distinguent, entre autres, Sébastien Petit (Nova Proto NP01), l'une des grandes figures de la montagne du pays voisin, ainsi que Dimitri Pereira (Norma M20 FC), Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), Marie Cammares (Tatuus 4C F-Renault), Jérôme Jacquot (Speed Car GTR), Sébastien Jacqmin (Nova Proto NP03) et Jean-Marc Tissot (BRC B49 Evo).

Dans la catégorie B, les favoris de la compétition française sont Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo), Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ Cup), Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), Nicolas Granier (Seat Leon Supercopa Racer Mk3) Eric Michon (Ferrari F430 Challenge), Jean-Paul Terral (Aston Martin Vantage), Antoine Esturillo (Honda Civic Ek4), Michel Lamiscarre (Porsche Cayman), Hans-Joachim Brett (BMW Z4 M Coupe), etc.

La grande représentation andorrane, qui sera certainement propice à la lutte pour les meilleures places, voit à sa tête des pilotes extraordinairement compétitifs tels que Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), Jordi Gaig (Porsche GT3 R) et Edgar Montellà (Silver Car S3), ainsi que Joan Gil (Speed Car GTR Evo), Filipe Rodrigues Brandao (Speed Car GTR), etc. Il faut également noter la participation de pilotes catalans tels que Joan Salvans (Porsche 997 GT3), avec d'excellents résultats.

Par ailleurs, les quatre Joves Pilots (jeunes pilotes) ACA de 2022 participeront également à Arinsal : Raül Ferré (Silver Car CS), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo), Ian Porté (Silver Car S2) et Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault). Porté vient de commencer sa carrière au sein du programme de formation de l’ACA et fera ses débuts sur la Course de côte Arinsal. Pour Muxella et Solsona, ce sera leur deuxième opportunité, et de son côté Ferré, qui entreprend un programme mixte sur les championnats européens et français, mettra son incontestable talent à l'épreuve sur le tracé de la CS-520.

Parmi les voitures de la dénommée Serie Nationale, une section dans laquelle se présentent tous les véhicules de compétition en tout genre non conformes au règlement du championnat français, se distingue Àlex Bercianos (QEV RX2e), qui pilotera le premier bolide totalement électrique à participer à une course de vitesse sur asphalte en Andorre.

La Course de côte Arinsal se disputera sur les 4 km très techniques de la route CS-520 menant à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal). Le samedi 18 plusieurs montés d’essai auront lieu ainsi que la première montée de course, tandis que le dimanche 19, les pilotes auront une montée d'essais libres et deux autres montées de course seront disputées.

Le pilote réalisant le meilleur temps scratch parmi tous les participants remportera le prestigieux trophée Joan Vinyes, en souvenir de celui qui fut l'illustre pilote de montagne andorran, patriarche d'une grande famille automobile et ancien responsable de la commission sportive de l'ACA.

Justement, le fils aîné de Joan Vinyes Casanovas, Joan Vinyes Dabad, participera à Arinsal, au volant de la BMW 528i qui a par le passé été conduite par tous les membres de la famille : Joan Vinyes père, Nati Dabad et Joan Vinyes fils lui-même, qui remettra personnellement le trophée Joan Vinyes au pilote qui le remportera.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es