Les Mille Miglia 2024, capítol 2 Per Josep Casanovas.

Qui vulgui conèixer a fons la història de les Mille Miglia ho aconseguirà dedicant tantes hores com calgui al museu ubicat a Sant’Eufemia della Fonte, a la afores de Brescia. L’any 1981, Vittorio Palazzani i Dario Campana van començar a catalogar el fons documental i material de les Mille Miglia, labor que va quedar enllestida a finals del 1989.

Des del març del 2001 molta part d’aquest fons està exposat al públic en l’actual museu, que entre les seves particularitats ofereix la reproducció de diferents tipus de superfície sobre la qual s’havien disputat les Mille Miglia, inicialment sobre carreteres de terra i després sobre un asfalt que només de veure’n l’estat fa venir esgarrifances. Una visita a aquest museu aporta encara més dimensió a la grandesa de les Mille Miglia.

© Josep Casanovas i Ferrer
26 de juny de 2024
JAS Info Service

------------------------- Versión en castellano -----------------------

Las Mille Miglia 2024, capítulo 2

Por Josep Casanovas.

Quién quiera conocer a fondo la historia de las Mille Miglia lo conseguirá dedicando tantas horas como haga falta al museo ubicado en Sant’Eufemia della Fonte, a la afueras de Brescia. En 1981, Vittorio Palazzani y Dario Campana empezaron a catalogar el fondo documental y material de las Mille Miglia, labor que quedó terminada a finales del 1989.

Desde marzo del 2001, mucha parte de este fondo está expuesto al público en el actual museo, que entre sus particularidades ofrece la reproducción de diferentes tipos de superficie sobre la cual se habían disputado las Mille Miglia, inicialmente sobre carreteras de tierra y después sobre un asfalto que solo con ver su estado produce escalofríos. Una visita a este museo aporta todavía más dimensión a la grandeza de las Mille Miglia.

© Josep Casanovas i Ferrer
26 de junio de 2024
JAS Info Service

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es